Telefon: (014) 683 74 28
Muzeum Regionalne w Dębicy – młoda placówka z Podkarpacia

Muzeum Regionalne w Dębicy działa od 2003 r. na terenie byłych koszar wojskowych. Naszą misją, jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego regionu Ziemi Dębickiej. Wypełniamy ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią kultury materialnej i duchowej regionu.

Nasza placówka gromadzi zbiory w pięciu działach: historycznym, archeologicznym, etnograficznym, wojskowości i sztuki; prowadzi działalność popularno-naukową i naukowo-badawczą w oparciu o zgromadzony materiał zabytkowy; popularyzuje wiedzę poprzez organizację wystaw, publikacje oraz działania edukacyjne i dydaktyczne wśród dzieci i młodzieży.

Ekspozycje stałe opowiadają o historii miasta, regionu i jego mieszkańców w różnych okresach historycznych od prehistorii do drugiej wojny światowej. Ponadto organizujemy liczne tematyczne wystawy czasowe dotyczące węższych monograficznych tematów. Na ekspozycjach prezentujemy bogatą kolekcję zabytkowych przedmiotów związanych z życiem codziennym, gospodarczym i rodzinnym dębiczan. Ponadto możemy poszczycić się bogatym zbiorem militariów. Muzeum prezentuje także dużą kolekcję pojazdów w przy muzealnym parku gdzie zobaczyć można m. in. czołgi w tym słynny T-34 i IS-2, helikopter Mi-2, kolejkę wąskotorową czy zabytkowy sprzęt gaśniczy.

Muzeum jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębica, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją nr 3, na podstawie Uchwały nr III/49/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 stycznia 2003 r. Muzeum prowadzi działalność w oparciu o Ustawę o muzeach z 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), oraz Statut przyjęty Uchwałą Nr XVI/174/2016 Rady Miejskiej w Dębicy, z dnia 1 marca 2016 r.