Telefon: (014) 683 74 28
Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2021 TOM VI

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2021 TOM VI

Dostępna
Autor: Autor: Redakcja: Jacek Dymitrowski-redaktor naczelny, dr hab. Władysław Tabasz, dr Grażyna Woźny
Cena: 40.00PLN

Od wydawcy

To już szósty tom roczników wydawanych przez Muzeum Regionalne w Dębicy.

Ten numer nie ma swojego zdecydowanego motywu przewodniego, chyba że za taki uznamy sprawę keru, produktu, który był wybitnym osiągnięciem polskiej myśli technologicznej lat trzydziestych XX wieku. Jemu to też zostały poświęcone dwa artykuły. 

Oprócz tego można się zapoznać z sylwetkami postaci, które odcisnęły swoje piętno na losach Dębicy i okolic, jak również zapoznać się z historiami, wywołującymi ongiś dreszczyk grozy wśród dębiczan, a obecnie praktycznie zapomnianymi. 

Uważam, że każda osoba, która chociaż trochę interesuje się losami naszej "Małej Ojczyzny" powinna obowiązkowo zapoznać się z tym wydawnictwem.

Życzę udanej i ciekawej lektury.

Jacek Dymitrowski

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2020 TOM V

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2020 TOM V

Dostępna
Autor: Redakcja: Jacek Dymitrowski-redaktor naczelny, Monika Bober, dr Grażyna Woźny
Cena: 35.00PLN

Rok 2020 był rokiem szczególnym dla wielu Polaków. To rok, który jednoznacznie wpisal się w pamięć o tak wielkich wydarzeniach dla naszego Narodu, jak stulecie narodzin Karola Wojtyły, jednego z największych naszych Rodaków w historii, jak również stulecie zwycięstwa odradzającego się państwa polskiego nad bolszewicką Rosją, która płomieniem rewolucji, chciała ogarnąć ówczesną Europę. W obecnym numerze naszego rocznika prezentujemy związki dębiczan w z tymi historycznymi wydarzeniami. Tym wydarzeniom poświęciliśmy także wystawy, które obecnie możemy oglądać w murach Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Jednocześnie nie możemy zapomnieć, że właśnie minęły dwie ważne rocznice: 125 urodzin księżnej Heleny Jabłonowskiej, jednej z najpiękniejszych moralnie postaci w dziejach naszej Małej Ojczyzny, jak również 60-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Tym dwom wydarzeniom również poświęcamy osobne artykuły.

W mijającym roku kilku wybitnych dębiczan odeszło do lepszego ze światów. Jednym z nich był Krzysztof Penderecki, któremu jest poświęcony osobny z tekstów. Nowością w naszym wydawnictwie jest za to tematyka sportowa, która po raz pierwszy gości na naszych stronach.

Uważam, że zakup tego wydawnictwa nie będzie chybionym przedsięwzięciem. Autorzy artykułów to obecni pracownicy naszego muzeum oraz osoby stale z nami współpracujące.

Jednocześnie niezmiennie zapraszamy wszystkie chętne osoby do współpracy z naszą instytucją, zwracając się równocześnie z prośbą o przyszłą pomoc w redagowaniu tekstów. 

Jacek Dymitrowski Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2019 TOM IV

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2019 TOM IV

Dostępna
Autor: Redakcja: Jacek Dymitrowski-redaktor naczelny, Monika Bober, dr Grażyna Woźny
Cena: 30.00PLN

Od wydawcy:  Do Państwa rąk dotarł czwarty już numer rocznika, którego wydawcą jest Muzeum regionalne w Dębicy. Każdy z dotychczasowych numerów miał charakter tematyczny i nie inaczej jest z tym numerem. Numer IV za rok 2019, który był rokiem Jubileuszu 80-lecia zarówno Centralnego Okręgu Przemysłowego, jak i kampanii wrześniowej 1939 roku, jest poświęcony w swej wiodącej części obydwu tym zdarzeniom i ich odniesieniom do terenu miasta Dębicy i jego okolic. Z tej okazji nasze muzeum zorganizowało dwie wystawy: "COP- narodziny przemysłu gumowego w Dębicy" i " Dzień w którym pękło niebo...dębicki wrzesień 1939 roku" nawiązujące tematycznie do wspomnianych wydarzeń, które miały ogromny wpływ na przemiany w dziejach naszego miasta. Każdy z Szanownych Czytelników, który miał okazję zapoznać się z nimi, musi przyznać rację, że świetnie zilustrowały te przełomowe wydarzenia. Myślę, że nie będą Państwo żałowali kupna tego wydawnictwa. Wiele z reprezentowanych materiałów nigdy wcześniej nie było publikowanych. Autorami artykułów są obecni lub byli pracownicy naszego muzeum oraz osoby z nami współpracujące . Równocześnie zapraszamy Szanownych Państwa do współpracy i pomocy w redagowaniu następnych numerów.

Jacek Dymitrowski

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2018 Tom lll

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2018 Tom lll

Dostępna
Autor: Redakcja: Jacek Dymitrowski-redaktor naczelny, Monika Bober, dr Grażyna Woźny
Cena: 30.00PLN

Od wydawcy: Dostajesz Szanowny Czytelniku trzeci już numer rocznika wydawanego przez Muzeum Regionalne w Dębicy. Numer 3. za rok 2018, który był rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę jest zdominowany w większości losami ludzi oraz historiami związanymi z tym wydarzeniem. Z tej okazji nasze muzeum zorganizowało wystawę "Jawą się stanie co pradziad śnił...Dębiczan wędrówka ku Niepodległej", która przyciągnęła tysiące zwiedzających. Pozycja, którą teraz oddajemy do rąk Czytelników pomoże w dokładniejszym poznaniu losów terenów naszego byłego i obecnego powiatu z 1 połowy XX wieku. Myślę, że każda osoba uważająca się za patriotę i pragnąca poznać dzieje swojej "Małej Ojczyzny" powinna zapoznać się z tym wydawnictwem. Równocześnie zapraszamy Szanownych Państwa do współpracy i pomocy w redagowaniu następnych numerów.

Jacek Dymitrowski

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy

„Igloopolanie - dębiccy ambasadorowie folkloru”

„Igloopolanie - dębiccy ambasadorowie folkloru”

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 65.00PLN

Od wydawcy:

     Książka autorstwa wielce zasłużonego działacza Towarzystwa Przyjaciół Ziei Dębickiej, pana Edwarda Wodzienia nosząca tytuł "Igloopolanie- dębiccy ambasadorowie folkloru", (...) jest już dwunastą pozycją z serii " Biblioteka Dębickich Gryfów" . Po raz pierwszy jako Muzeum regionalne wydajemy książkę , która jest poświęcona ludziom, dla których pasją były i są: muzyka i taniec. W tym szczególnym przypadku odnosi się to do muzyki i tańców ludowych.

    Ta pozycja książkowa wypełnia lukę w tej części historii naszej Małej Ojczyzny. Dzięki zachowanym kronikom i wspomnieniom możemy odtworzyć zarówno początki zespołu "Igloopolanie", jak i ich wędrówki promujące polską kulturę w Europie oraz ludzi, którzy pracowali i nadal pracują na rzecz utrwalania i rozwoju naszego dziedzictwa regionalnego i narodowego. Minione czterdzieści lat przemknęło niczym przysłowiowe trzaśnięcie z bicza. To, co jeszcze niedawno było teraźniejszością, obecnie jest już przeszłością. Warto ją upamiętnić. Dzięki staraniom władz Dębicy "Igloopolanie" wracają do unowocześnionego Domu Kultury "Mors".  Wszyscy im życzymy by dalej błyszczeli nie tylko na deskach macierzystej sceny, lecz także na polskich i europejskich scenach.

    W imieniu Muzeum regionalnego w Dębicy oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej dziękuje wszystkim osobom, które odpowiedziały na apel Autora i podzieliły się z Nim swoimi posiadanymi materiałami oraz wspomnieniami.

                                                                                                                                                                   Jacek Dymitrowski

                                                                                                                                                   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy

                                                                                                                                              Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej

"Dębica dawniej, Dębica dzisiaj - wiek przemian"

"Dębica dawniej, Dębica dzisiaj - wiek przemian"

Niedostępna
Autor: Jacek Dymitrowski
Cena: 60.00PLN

Książko - album "Dębica dawniej, Dębica dzisiaj - wiek przemian" autorstwa Jacka Dymitrowskiego. W tej pozycji autor ukazuje początki historii Dębicy oraz dzieje wybranych 14 miejsc w mieście ze szczególnym uwzględnieniem minionego stulecia. Całość narracji splata się z ilustracjami, którymi są historyczne pocztówki z początków XX wieku oraz dokładnie te same miejsca sfotografowane w 2018 roku. Pocztówki pochodzą z prywatnego zbioru państwa Joanny i Jacka Dymitrowskich. Autorem współczesnych fotografii jest pan Dariusz Tyrpin. Książka formatu A4 wydana jest w dwóch językach: polskim i angielskim.

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy Tom II

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy Tom II

Dostępna
Autor: Red: Jacek Dymitrowski-redaktor naczelny, Monika Bober, dr Grażyna Woźny
Cena: 25.00PLN

Od wydawcy: Do Państwa rąk dotarł właśnie drugi numer rocznika, który od roku wydaje Muzeum Regionalne w Dębicy. Staramy się, by każdy z nich miał charakter tematyczny. To inna formuła aniżeli w większości roczników wydawanych przez muzea i wszelkie stowarzyszenia. Numer 2 za rok 2017 poświęcony 75 rocznicy zagłady dębickiego getta, tragicznego wydarzenia, które na zawsze wpisało się w historię naszego miasta. By przybliżyć mieszkańcom i zwiedzającym te dramatyczne czasy nasze muzeum zorganizowało wystawę "Koniec pewnego świata. Jeruzalem nie zapomnę o tobie...Losy społeczności żydowskiej Dębicy w okresie okupacji". Oprócz losów dębickich Izraelitów w numerze tym będziemy mogli zapoznać się z dziejami ich pobratymców z sąsiednich Ropczyc. Jak zawsze numer zawiera biografie osób, które znacząco wpływały na rozwój duchowy, kulturalny, polityczny i ekonomiczny naszej Małej Ojczyzny. Właśnie te, oraz inne prace związane z dziejami i tradycjami naszego regionu, a będące autorstwa młodych pracowników naszej placówki chcemy zaprezentować w tym numerze rocznika.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do współpracy i pomocy w redagowaniu następnych numerów.

                                                                                                                                              Jacek Dymitrowski

                                                                                                                                              Dyrektor MR w Dębicy

Robert Berger i Krzysztof Penderecki. Dziadek i wnuk.

Robert Berger i Krzysztof Penderecki. Dziadek i wnuk.

Dostępna
Autor: pod redakcją: Józefa Chrobaka i Justyny Michalik
Cena: 10.00PLN

Publikacja towarzysząca wystawie zawiera m.in  kalendarium Roberta Bergera i jego rodziny, kronikę z życia Krzysztofa Pendereckiego oraz kalendarium ziemi dębickiej w latach 1866-1951.

Wojenne losy uczniów

Wojenne losy uczniów

Dostępna
Autor: Władysław Strumski
Cena: 5.00PLN

(...) zbiór szkiców biograficznych mówiących o ludziach i wydarzeniach związanych z ostatnią wojną i tragiźmie i heroiźmie ludzi,którzy stanęli do walki o wolność kraju, o tych, którzy w tej walce oddali swoje życie. W latach wojny 1939-1945 ponad 1000 mieszkańców byłego powiatu dębickiego ( nie licząc kilku tysięcy pomordowanych narodowości żydowskiej) straciło życie. (...) wojenne losy uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, uczestniczących w walce zbrojnej z hitlerowcami, członków organizacji konspiracyjnych, którzy w tej walce ponieśli śmierć, przeszli obozy lub więzienia. Przypominamy ich nazwiska i czyny dla pamięci bliskim, znajomym i ich młodszym kolegom, uczniom i absolwentom Liceum Dębickiego.

/ Edmund Galas /

Sławomir Micek wystawa rzeźby

Sławomir Micek wystawa rzeźby

Dostępna
Autor: wyd: Muzeum Regionalne w Dębicy
Cena: 10.00PLN

Sławomir Micek urodził się 4 listopada 1956 w Dębicy. Studia - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego, dyplom w 1980 r. Od 1980 roku mieszka i tworzy w Kielcach. Członek Związku Artystów Rzeźbiarzy. Własna pracownia i galeria rzeźby - Kielce ul. Maleckiego 6. Specjalizuje się w rzeźbie realizowanej w brązie i marmurze. Tworzy kompozycje w dużej skali do wnętrz architektonicznych oraz sytuacji plenerowych, jak również rzeźby kameralne.