Telefon: (014) 683 74 28
Serdecznie zapraszamy na WARSZTATY MUZEALNE „DĘBICA WALCZĄCA 1939 – 1951”realizowane w ramach projektu pt. Dziedzictwo Irredenty
Warsztaty adresowane są głównie dla młodzieży klas 7 i 8 szkół podstawowych. Tematyka spójna jest z treścią wystawy Dębica Walcząca 1939 – 1951. Odpowiada także problematyce historycznej ujętej w podstawie programowej do lekcji historii w szkole podstawowej. Zajęcia organizowane są w grupach. Poprzedzone są zwiedzaniem wystawy z prowadzącym, który zwraca uwagę młodzieży na najistotniejsze wydarzenia, postacie historyczne oraz postawy dębiczan walczących z okupantem w latach II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie. Zaprezentowane treści posłużą młodzieży w części warsztatowej zajęć, w której grupy – tzw. piątki zadaniowe realizują zadania z zakresu analizy różnorodnych źródeł (artefaktów, ikonografii, źródeł pisanych) i wykonują działania sprawnościowe przewidziane w różnych miejscach na terenie parku muzeum. Podczas warsztatów uczniowie losować będą także zadania przewidziane do wykonania w samodzielnej konfrontacji, w domu. Zadania maja charakter poznawczy i kompetencyjny. Ich celem jest wzbogacenie ucznia w wiedzę merytoryczną, rozwijanie kluczowych umiejętności, kreowanie postaw patriotycznych w grupach rówieśniczych. Po ukończeniu warsztatów uczniowie zyskują wiedzę o przeszłości rodzinnego miasta, rozumieją skalę doświadczeń pokolenia swoich pradziadków, czują dumę z dokonań bohaterskich postaci związanych z ziemią dębicką. Warsztaty mają wspierać samorozwój ucznia, wzmacniać więzi międzypokoleniowe, budzić postawę miłości do ojczyzny i rodzinnej ziemi.
Warsztaty są zadaniem projektowym ale zarazem będą odtąd stałą formą edukacyjną, realizowaną w oparciu o treść wystawy. Terminy zarezerwowane do realizacji pierwszych zajęć warsztatowych to: w październiku - 3, 4 10, 11, 17, 18, 27; w listopadzie – 7, 8, 16, 17. Zajęcia realizowane będą nieodpłatnie. Ponadto, w zależności od potrzeb szkół, muzeum organizować będzie warsztaty jako element stałej oferty.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”