Telefon: (014) 683 74 28

Gra miejska zaplanowana na 25 października 2023 r., na godzinę 10.00, będzie kulminacją działań edukacyjnych realizowanych w oparciu o wystawę Dębica Walcząca 1939 – 1951, w całym cyklu wydarzeń ujętych w projekcie DZIEDZICTWO IRREDENTY. Gra zaplanowana jest  z myślą o młodzieży w wieku szkoły podstawowej z terenu Dębicy i sąsiednich gmin. Ma także edukować poprzez działanie zaangażowaną grupę wolontariuszy ze szkół średnich, oraz młodzież z Placówki Wsparcia Dziennego "Promyki Nadziei" z Dębicy, a także integrować wokół historii lokalnej środowiska: Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego i Stowarzyszenia im. E. Bojanowskiego "Dobroć".
W grze uczestniczyć będą patrole ze szkół podstawowych (10 – 15 osób) wraz z nauczycielem zgłoszone w terminie, z wykonanymi samodzielnie opaskami biało-czerwonymi na rękach. Gra rozpocznie się na dębickim Rynku. Patrole otrzymają mapę centrum miasta z podziałem na 5 STREF DZIAŁANIA z rozlokowanymi  w nich punktami kontaktowymi (łącznie ok. 30 punktów), a następnie losują po  5 punktów – każdy w innej strefie, do których mają dotrzeć i odnaleźć wiadomość. Punkty rozlokowane będą w miejscach, które wiążą się z ważnymi postaciami dębickiej historii, które szczególnie zapisały się w walce o niepodległość  w I i II wojnie światowej. Z tymi postaciami będą wiązać się krótkie  ZADANIA PATROLOWE do realizacji na miejscu, oraz WYZWANIA , które przewidziane będą do osobistej realizacji w życiu codziennym.  Oznakowane będą planszą zawierającą zdjęcie, biogram oraz cytat. Pięć wiadomości zawierać będzie niezbędne dane  do nawiązania kontaktu z łącznikiem, który przekaże dla patrolu ZADANIE KONSPIRACYJNE do wykonania. Dla patroli zgłoszonych przez Zespół Szkół Specjalnych, bądź inne jednostki, w których znajdować się będą osoby z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, przewidziane będą do rozlosowania odrębne zestawy punktów rozlokowanych w bliższej odległości i zadaniami dostosowanymi do możliwości dzieci niepełnosprawnych. W czasie realizacji zadań ich działania będą dynamizowane nagłymi zwrotami akcji, aranżowanymi przez grupę "DW 23" (skrót od Dębica Walcząca 2023), składającą się z wolontariuszy zaangażowanych w program gry. Współzawodnictwo patroli zakończy się po ok. 3 godzinach (czas zbiórki końcowej określony będzie na początku, w czasie gry patrole muszą w dowolnym czasie przewidzieć przerwę 15 min) Po wykonaniu zadania zostaną podsumowane a patrole nagrodzone (odznaki dla uczestników, dyplom dla szkoły, publikacje).

Dofinansowano ze środków Biura "Niepodległa" w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"