Muzeum Nieczynne

Działając zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 marca 2020 roku podjętym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) Muzeum Regionalne w Dębicy zawiesza warsztaty oraz zwiedzanie obiektu i wystaw, zarówno dla grup, jak i osób indywidualnych od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020 r. Przedmiotowa decyzja uzasadniona jest potwierdzonymi w kraju przypadkami osób zarażonych wirusem COVID-19, istniejącym wysokim ryzykiem niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszej Ojczyzny. Przez ten okres pracownicy merytoryczni i administracyjni Muzeum Regionalnego przechodzą na tryb pracy zdalnej. W uzasadnionych przypadkach jednorazowy okres pracy zdalnej może być krótszy. Pracownicy techniczni będą w tym okresie prowadzili prace remontowe i porządkowe. Jest to zgodne z zarządzeniem 4/2020 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Dębicy. Rekomenduje się komunikować elektronicznie lub telefonicznie. Wszelką korespondencję i dokumenty w formie papierowej należy wrzucać do skrzynki na listy przy głównej bramie. Będzie regularnie opróżniana, zaś sprawy załatwiane na bieżąco zgodnie z procedurami.