Wystawa o Św. Jadwidze Śląskiej w Ludzy

4 października 2017 roku w Muzeum Krajobrazu w Ludzy na Łotwie miała swoją premierę wystawa "Święta Jadwiga Śląska - patronka Europy, Polski i Dębicy" przygotowana przez Muzeum Regionalne w Dębicy. Inspiracją wystawy jest zarówno obchodzony obecnie Rok Jadwiżański w 750-rocznicę kanonizacji Świętej, jak i wspólne chrześcijańskie wartości i korzenie łączące nasze narody. Wystawę otworzyli wspólnie: pani Milana Bule - dyrektor Muzeum Krajobrazu w Ludzy i pan Jacek Dymitrowski - dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy. Dyrektor Dymitrowski przybliżył przybyłym na wernisaż postać Patronki Dębicy. Prelekcja spotkała się z ciepłym odbiorem zebranych. Dziękujemy przybyłym władzom miasta Ludza, przedstawicielom duchowieństwa oraz mieszkańcom i działaczom miejscowej organizacji polonijnej za przybycie i życzliwe wsparcie.

Św. Jadwiga Ślaska wystawa w Ludzy

Św. Jadwiga Ślaska wystawa w Ludzy