Wystawa czasowa "za tych, co za oceanem..." 20 grudnia 2013 - 31 marca 2014

Pomysł wystawy narodził się ponad trzy lata temu podczas kwerendy związanej z wystawą "Dawnych Dębiczan portret własny". Dzięki łączności internetowej część materiałów spłynęła wówczas z USA i Kanady. Tytuł wystawy nawiązuje do toastu, jaki ongiś był wznoszony na polonijnych spotkaniach i świadczył o łączności ze Starym Krajem i rodzinami oraz krajanami.  Celem wystawy jest ukazanie przyczyn oraz skutków emigracji z dawnej Galicji za Wielką Wodę w okresie od 2 połowy XIX wieku do czasów II wojny światowej. Ekspozycja prezentuje zdjęcia, dokumenty oraz przedmioty związane z tym exodusem, jak również spis osób, które w tym czasie wyemigrowały "za chlebem". Dzięki temu możemy zobaczyć skalę tego wydarzenia. Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszego regionu po obydwu stronach Atlantyku. Kuratorem wystawy oraz pomysłodawcą jej wizualnej prezentacji jest pan Tomasz Czapla, kustosz Muzeum Regionalnego. Na zakończenie wernisażu zaprezentowano 14 minutowy niemy film amatorski, który został nakręcony w 1938 roku przez jednego z Polonusów odwiedzających rodzinne strony między Dębicą a Ropczycami. Film pochodzi z prywatnych zbiorów jednej z dębickich rodzin.

 

 

Za tych, co za Oceanem ....

Część ekspozycji

Część ekspozycji

Część ekspozycji

Część ekspozycji

Część ekspozycji

Część ekspozycji