Wystawa Czasowa Ryszard Paprocki " Oblicza sztuki"

Zaprezentowane zostały prawie wszystkie dziedziny sztuki, w obrębie których Ryszard Paprocki działa. Same instalacje zajmują powierzchnię ponad 1000 m kw. Pokazanych zostało 85 obrazów. Poza tym 31 rzeźb i płaskorzeźby, malarstwo 3D, murale anamorficzne, obiekty, eksperymenty... - to wszystko  można po raz pierwszy zobaczyć równocześnie. Będzie też film o lwie rzeźbionym przez Artystę. Jedną z ważniejszych rzeczy, którą zobaczycie będzie ostatnia metamorfoza w pojmowaniu sztuki przez Ryszarda Paprockiego. Zobaczycie zupełnie nową sztukę, Jest to "Utrenja" na podstawie oryginalnej partytury Krzysztofa Pendereckiego. Dzieło to stało się kamieniem milowym w obecnej karierze artystycznej Ryha.

Wystawa „Oblicza sztuki” otwarta będzie dla zwiedzających do 16 września.