Wykłady naukowe w muzeum regionalnym w dębicy - 14 kwiecień 2015 rok

Plakat wykładów prof. Macieja Pawlikowskiego i inż. Piotra Witalisa