Wernisaż wystawy pt. "Dębica pod znakiem czerwonego krzyża"

W piątek 18 stycznia w naszym Muzeum miał miejsce wernisaż wystawy "Dębica pod znakiem Czerwonego Krzyża". Zebranych powitał dyrektor Jacek Dymitrowski. Wystawa poświęcona jest historii Polskiego Czerwonego Krzyża ze szczególnym odniesieniem do związków tej organizacji z naszym miastem i okolicami. Możemy zobaczyć zdjęcia i artefakty od lat 20-tych XX wieku do obecnych czasów. Wystawa postała w oparciu o zbiory dębickiego PCK, zasoby własne Muzeum oraz kolekcje panów Janusza Bieniasza i Zbigniewa Szurka, którzy zostali uhonorowani specjalnymi podziękowaniami od burmistrza Dębicy, pana Mariusza Szewczyka i dyrektora Muzeum Regionalnego . Następnie liczni przybyli goście zwiedzili wystawę nie zapominając o wpisach do ksiąg pamiątkowych.

PCKPCKPCKPCKPCKPCKPCK