Wernisaż wystawy "Koniec pewnego świata"

30 listopada miał miejsce długo oczekiwany wernisaż wystawy "Koniec pewnego świata. Jeruzalem nie zapomnę o tobie...". Wystawa jest wpisana w 75-rocznicę miejskich obchodów likwidacji dębickiego getta przez nienieckiego okupanta. Otwarcie wystawy nastąpiło w sali Starego Kina, gdzie przybyłych powitał dyrektor muzeum pan Jacek Dymitrowski. Po prezentacji tematu podziękowania za pomoc w organizacji wystaw dla pani dr Grażyny Woźny i pana Ireneusza Sochy wręczył burmistrz Dębicy pan Mariusz Szewczyk. Następnie licznie zebrani goście przeszli do sali zawierającej wystawę. O sporym zainteresowaniu wystawą świadczył fakt, że zwiedzający musieli cierpliwie czekać w kolejce, by móc ją zobaczyć. zwiedzający kolejno zapoznają się z dziejami dębickich Żydów czasów przed wybuchem II wojny światowej, czasem Zagłady oraz mieszkańcami Dębicy, którzy z narażeniem własnego i swoich rodzin życia ratowali bliźnich przed niechybną śmiercią. Liczne i ciepłe wpisy w księdze pamiątkowej świadczą o tym, że warto było i nadal warto przyjść. Wystawa, której kuratorem jest pan Tomasz Czapla, kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy, jest czynna do 31 marca 2018 roku. 
Wernisaż "Koniec pewnego świata"

Wernisaż "Koniec pewnego świata"

Wernisaż "Koniec pewnego świata"

Wernisaż "Koniec pewnego świata"

Wernisaż "Koniec pewnego świata"

Wernisaż "Koniec pewnego świata"