Wernisaż wystawy „Jawą się stanie co pradziad śnił. Dębiczan wędrówka ku Niepodległej”

8 listopada miał miejsce wernisaż wystawy „Jawą się stanie co pradziad śnił. Dębiczan wędrówka ku Niepodległej”. Tłum przybyłych gości szczelnie wypełnił salę Starego Kina i sąsiednie korytarze. Zebranych w imieniu załogi Muzeum Regionalnego przywitał dyrektor pan Jacek Dymitrowski. Następnie po okolicznościowym przemówieniu podziękowania dla osób, które współpracowały z muzeum przy tworzeniu wystawy w imieniu Organizatora, burmistrza Mariusza Szewczyka wręczyła pani Wioletta Hadowska – sekretarz miasta. Następnie zebrani przeszli na piętro, gdzie po wystawie oprowadził ich kustosz pan Tomasz Czapla, który jest kuratorem wystawy. Wystawa zajmuje powierzchnię 150 metrów kwadratowych wypełnionych setkami zdjęć archiwalnych i artefaktami sprzed 100 lat. Ukazują one Dębicę i jej mieszkańców w okresie I wojny światowej, narodzin niepodległej Polski i walk w obronie jej granic. Wystawa, która wpisuje się w miejskie obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę będzie czynna do 31 marca 2019 roku. Partnerami, dzięki którym wystawa powstała są: Archiwum Narodowe w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy im. króla Władysława Jagiełły, Fundacja dialog oraz szereg osób prywatnych, którym składamy serdeczne podziękowania.

wernisaż wystawyWernisaż wystawyWernisaż wystawyWernisaż wystawywernisaż wystawyWernisaż wystawy