Wernisaż wystaw: "Bitwa Gorlicka na ziemi Dębickiej - maj 1915 r." "Nie wszystek umrę... - GalicyjskieGroby Bohaterów"

W 100. rocznicę wyzwolenia Dębicy przez wojska austro-węgierskie spod rosyjskiej okupacji w ramach operacji gorlickiej Muzeum Regionalne przygotowało wystawy poświęcone zarówno tej bitwie, jak i cmentarzom wojennym na których spoczęli żołnierze obydwu ze stron, którzy polegli w walkach stoczonych na początku maja 1915 roku na terenach Galicji. Na obydwu wystawach możemy zobaczyć zarówno fotografie, mapy, broń, odznaczenia, oryginalne przedmioty wyposażenia żołnierskiego, jak i osobiste przedmioty służące zarówno do codziennego użytku, jak i do leczenia chorych i rannych.

plakat

       Formą wstępu jako przybliżenie tematu była "Operacja gorlicka w gawędzie", autorstwa znanego przewodnika karpackiego, pana Romana Frodymy w której popularny "Fred" przedstawił przyczyny oraz przebieg walk na froncie wschodnim podczas I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem terenów Galicji oraz początki tworzenia się słynnego założenia cmentarnego autorstwa Oddziału Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie czyli Zachodniogalicyjskich Grobów Bohaterów.

 

Po ciekawym wykładzie zilustrowanym prezentacja audiowizualną uczestnicy wernisażu udali się na zwiedzanie nowo powstałych wystaw czasowych. Wystawy te są doskonałą lekcją historii zarówno dla starszego pokolenia, jak i dla młodzieży szkolnej.

Obydwie wystawy, których kuratorem jest Jacek Dymitrowski, będą czynne do końca października bieżącego roku.