Spotkanie opłatkowe w mr w Dębicy

Podobnie jak w latach poprzednich 16 grudnia pracownicy Muzeum Regionalnego w Dębicy spotkali się wraz z członkami Rady Muzeum oraz przedstawicielami samorządów i organizacji kombatanckich na uroczystym spotkaniu opłatkowym. Grudniowe spotkania to już tradycja. Przybyłych gości przywitał gospodarz spotkania dyrektor Jacek Dymitrowski, który podkreślił potrzebę zacieśniania więzi dębickiego środowiska oraz złożył zebranym serdeczne świąteczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Życzenia w imieniu własnym oraz podkarpackich muzealników złożył pan Bogdan Kaczmar, prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich O/Podkarpacie oraz przewodniczący Rady Muzeum.Uczestnicy spotkania przy świetle świec i lampek na choince w koleżeńskiej atmosferze dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Następnie przy wigilijnym stole wspólnie zaśpiewano kolędy. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.