Spotkanie opłatkowe stowarzyszenia saperów Dębickich w muzeum regionalnym w Dębicy.

Jak co roku tak i tym razem radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2015 roku w gościnnych murach Muzeum Regionalnego w Dębicy, w salach przedstawiających ponad 160 letnią tradycję garnizonu Dębica. Styczniowe spotkania to już tradycja i pragniemy zaznaczyć, że mają one charakter otwarty, każdy żołnierz, saper, sympatyk stowarzyszenia jest mile widziany.

opłatek

Witając serdecznie członków stowarzyszenia i przybyłych gości, płk Andrzej Niedbał odwołał się do tradycji saperskich spotkań opłatkowych, podkreślając ich znaczenie w zacieśnianiu więzi środowiska saperskiego, zapoznał zebranych z nadesłanymi na adres stowarzyszenia przez lokalne instytucje państwowe i osoby prywatne życzeniami oraz złożył zebranym serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Nadanie godności Członków Honorowych Stowarzyszenia Saperów Dębickich dla Jana Rachwała, Jacka Dymitrowskiego i Kazimierza Szymaszka odbyło się w podniosłej atmosferze.

Wyróżnionym wręczono okolicznościowe akty nadania.

Z okazji pięknego jubileuszu złotych godów 50-tej rocznicy ślubu najserdeczniejsze życzenia zadowolenia z każdego nowego dnia oraz przeżycia w szczęściu i zdrowiu wielu pięknych rocznic w imieniu zarządu, członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości na ręce kol. Janiny Gazdy złożył Prezes Stowarzyszenia.

1

2

3

Spotkanie opłatkowe nie mogło odbyć się bez udziału księdza kapelana Józefa Wątroby, który realizując świąteczną, opłatkową celebrę, odczytał Ewangelię o narodzeniu Jezusa i wzbogacił spotkanie piękną modlitwą, a po poświeceniu opłatków złożył uczestnikom spotkania okolicznościowe życzenia. Po wspólnie zaśpiewanych kolędach uczestnicy spotkania w koleżeńskiej atmosferze dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia. W gwarze wypowiadanych życzeń i zwyczajnych, serdecznych rozmów dominowały tematy dotyczące zdrowia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.