Spotkanie opłatkowe stowarzyszenia saperów dębickich - 13 stycznia 2017r

W piątkowy wieczór 13 stycznia 2017 roku w gościnnych murach Muzeum Regionalnego w Dębicy salach przedstawiających ponad 160 letnią tradycję garnizonu Dębica miało miejsce spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Saperów Dębickich. Wśród zaproszonych gości byli m.in: Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła, komendanci Wojskowych Komend Uzupełniających, mjr Robert Bajorski z Mielca, ppłk Andrzej Nykiel z Jasła, mjr Wiesław Maciejowski z Tarnowa oraz grupa uczniów Szkoły Podstawowej NR 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z panią Wicedyrektor Dorotą Batko na czele. Spotkanie rozpoczął prezes Stowarzyszenia płk rez. Andrzej Niedbał serdecznie witając zaproszonych gości, wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia, zapoznał zebranych z nadesłanymi na adres stowarzyszenia przez lokalne instytucje państwowe i osoby prywatne życzeniami oraz złożył zebranym serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

Spotkanie opłatkowe nie mogło odbyć się bez udziału księdza kapelana Józefa Wątroby, który realizując świąteczną, opłatkową celebrę, odczytał Ewangelię o narodzeniu Jezusa i wzbogacił spotkanie piękną modlitwą, a po poświeceniu opłatków złożył uczestnikom spotkania okolicznościowe życzenia. Po wspólnie zaśpiewanych kolędach uczestnicy spotkania w koleżeńskiej atmosferze dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

W świąteczny nastrój spotkania uczestników wprowadzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy, którzy wystąpili z koncertem kolęd i pastorałek.

Występ i wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek bardzo spodobało się zgromadzonym, którzy nagrodzili uczniów gromkimi oklaskami.