Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2019 TOM IV

Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazał się czwarty numer rocznika wydawanego przez Muzeum Regionalne w Dębicy. Numer IV za rok 2019, który był rokiem Jubileuszu 80-lecia zarówno Centralnego Okręgu Przemysłowego, jak i kampanii wrześniowej 1939 roku, jest poświęcony w swej wiodącej części obydwu tym zdarzeniom i ich odniesieniom do terenu miasta Dębicy i jego okolic. Z tej okazji nasze muzeum zorganizowało dwie wystawy: "COP - narodziny przemysłu gumowego w Dębicy" i „Dzień w którym pękło niebo… dębicki wrzesień 1939 roku" nawiązujące tematycznie do wspomnianych wydarzeń, które miały ogromny wpływ na przemiany w dziejach naszego miasta. Bogato ilustrowany rocznik zawiera następujące artykuły: „Prasowa propaganda 1938 roku o dębickich zakładach Centralnego Okręgu Przemysłowego w zbiorach Muzeum Regionalnego w Dębicy„ (J. Dymitrowski), „Jak powstała Fabryka Gum Jezdnych w Dębicy [do 1944 roku]” (J. Dymitrowski), „Tajemnica dębickich opon…” (A. Getler), „Ułani księcia Józefa w Dębicy” (A. Getler), „Kształtowanie się wojskowych struktur podziemnych w powiecie dębickim w latach 1939-1940 – analiza w świetle zachowanych relacji” (T. Czapla), „Moda kobieca lat 30 i 40 XX wieku z Dębicą w tle” (A. Urbanek), „Symbolika rekwizytów obrzędowych na ziemi dębickiej” (A. Weryńska-Przybyś), „Orkiestry dęte – ich rola w życiu miasta Dębicy i regionu” (E. Wodzień), „Jan Babicz [1869-1924]” (G. Woźny), „Pilot legenda” (G. Woźny) oraz „Kalendarium 2019” (J. Dymitrowski). Rocznik liczy 207 stron i od 11 maja będzie do nabycia drogą internetową poprzez kontakt z sekretariatem Muzeum Regionalnego w Dębicy w cenie 30 złotych. Nakład ograniczony, więc serdecznie zapraszamy do szybkich zakupów.