Prezentacja książki "Władza a społeczeństwo. Dębica i powiat Dębicki w latach 1944-1956" w muzeum regionalnym w Dębicy

24 września w Muzeum Regionalnym miała miejsce prezentacja i promocja ostatniego naszego wydawnictwa: "Władza a społeczeństwo. Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956". Jest to już siódma pozycja książkowa z serii Biblioteka Dębickich Gryfów. Jej autorką jest dębiczanka, pani dr Edyta Adamczyk-Pluta, która pracuje w rzeszowskim Oddziale IPN. Licząca 508 stron monografia wypełnia lukę w historii naszego miasta i regionu po II wojnie światowej. Książka jest do nabycia w sekretariacie Muzeum Regionalnego. Cena  - 50 PLN. Polecamy i zapraszamy.