Powołanie rady muzeum - 23 czerwca 2016r

SONY DSC 

23 czerwca 2016 roku był dniem historycznym i rozpoczął nowy okres działalności Muzeum Regionalnego w Dębicy. Miało bowiem miejsce powołanie pierwszej Rady Muzeum, której celem będzie nadzorowanie ale i wspieranie działań placówki. W skład Rady weszli: jako przewodniczący pan Bogdan Kaczmar, burmistrz Miasta Dębica pan Mariusz Szewczyk, pani Katarzyna Lubas, pani Monika Bober i pan Krzysztof Zamorski.

Skład rady : (od lewej) pani Monika Bober , pani Katarzyna Lubas, pan Bogdan Kaczmar (przewodniczący rady), burmistrz Miasta Dębica pan Mariusz Szewczyk, pan Krzysztof Zamorski.