Polskie Państwo podziemne. Dębicka karta - nowa wystawa z cyklu "historie wędrujące"

Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego przypadająca na dzień 27 września jest  wydarzeniem, które dla mieszkańców ziemi dębickiej winno stanowić szczególny powód do dumy. Choćby dlatego, że to właśnie dębicki Obwód Armii Krajowej krypt. "Deser" przed akcją "Burza" otrzymał sztandar bojowy Inspektoratu Rzeszów AK jako najlepiej przygotowany do ostatniej walki z niemieckim okupantem. Powodów, dla pielęgnowania pamięci o bohaterach dębickiego podziemia jest wiele i nie trzeba wyszukanych argumentów, aby dostrzec, iż wkład dębickiego Obwodu AK w działania bojowe i wywiadowcze o znaczeniu strategicznym był znaczny nie tylko dla okręgu krakowskiego. Działalność wywiadu AK z "Deseru" miała też istotne znaczenie dla Komendy Głównej AK, a także aliantów na zachodzie. W historii ziemi dębickiej na trwałe wpisały się wspaniałe sylwetki żołnierzy dywersji, niezłomnych dowódców, odważnych sanitariuszek, harcerzy Szarych Szeregów, ofiarnych lekarzy i duszpasterzy; trwa legenda Kałużówki, miejsca jednej z największych na Podkarpaciu bitew stoczonych przez oddziały AK.

 

 Dla upamiętnienia tych wydarzeń i postaci Muzeum przygotowało wystawę z cyklu "historie wędrujące" pt. Polskie Państwo Podziemne. Dębicka Karta.  Na dziesięciu tablicach zaprezentowano jakby w miniaturze dębicki Obwód ZWZ - AK, fotografie, dokumenty, detale i eksponaty oraz symbolikę tego co składa się na etos armii podziemnej. Wystawa została przygotowana pod adresem młodego odbiorcy, stąd też dominuje w niej obraz opatrzony krótkim komentarzem. Jej celem jest skłonić młodych ludzi do duchowej konfrontacji z pokoleniem "kolumbów" czasu wojny, często ich rówieśników; do spojrzenia w głąb siebie z pytaniem: jaką wartość stanowi dla mnie Ojczyzna? Co dziś jestem w stanie jej ofiarować?.

 

Otwarcie muzealnej wystawy miało miejsce w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, z udziałem m.in. Starosty Dębickiego P. Władysława Bielawy i Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa P. Barbary Pelczar - Białek. Młodzież dębickiego "Kwiatka" ma swój znaczący wkład w utrwalenie pamięci o dębickiej AK, harcerze z działającej tu niegdyś 13 DHW "Kałużacy" utworzyli przed dziesięcioma laty Szlak Partyzancki II Zgrupowania AK Obwodu Dębica i rozpoczęli organizację kontynuowanych do dziś rajdów historycznych szlakiem. Z Zespołu Szkół Nr 2 wystawa powędruje do kolejnych szkół średnich naszego powiatu, a później także gimnazjów.

Pamięć o tamtych ludziach jest moralną powinnością spoczywającą na naszym pokoleniu, bez niej nie jest możliwe budowanie dojrzałych postaw patriotycznych wśród młodzieży.