Od Bałtyku po orient. uczymy się przez całe życie - wystawa poprojektowa

 

             Od 2 września do 11 listopada 2013 w Galerii Dębickiej można obejrzeć fotorelację prezentującą udział naszego Muzeum w projekcie "Uczenie się przez całe życie. W jaki sposób muzea, galerie, biblioteki i archiwa przyczyniają się do uczenia przez całe życie", realizowanym w ramach Programu Partnerskiego Leonardo da Vinci i finansowanym z funduszy Unii Europejskiej.

         Projekt, o którym piszemy szerzej na naszej stronie, realizowany był od sierpnia 2011 do lipca 2013 r. i wzięło w nim udział siedem instytucji w różnych krajów europejskich od Bałtyku po orient. Fotografie prezentują różnorodność form zajęć, w których uczestniczyliśmy w czasie kolejnych spotkań, organizowanych przez partnerów projektu. Dyskusje i warsztaty ukierunkowane były w stronę podnoszenia jakości pracy naszych instytucji, tak by odpowiadała ona potrzebom różnych grup i osób; wymienialiśmy pomysły i przykłady dobrych praktyk w procesie ustawicznego uczenia się przez osoby odwiedzające instytucje kultury. Sceneria spotkań "od Bałtyku po orient" sprawiła, że każdy z partnerów bogatszy jest nie tylko o doświadczenie ale i znajomość kultur, oraz kuchni odwiedzanych krajów. I temu daliśmy również wyraz na prezentowanej wystawie.

             Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie stało się dla naszego Muzeum cennym źródłem motywacji do podnoszenia jakości naszej pracy, która jest przecież służbą człowiekowi.