Nowa publikacja w muzeum autorstwa Juliana Maja o szpitalu powiatowym w Dębicy

Najnowsza, jeszcze "gorąca bułeczka" z Muzeum Regionalnego w Dębicy, czyli 9 zeszyt z serii Dębickie Źródła Historyczne. Autorem jest dr Julian Maj, a tytuł brzmi: "Szpital Powiatowy im. Sebastiana Petrycego w Dębicy - jego powstanie i działalność w okresie od 4 VIII 1947 r. do 31 VII 1954 r.". Jest to oryginalny tekst doktora Maja odnaleziony podczas kwerendy w pozostałej po Nim spuściźnie. Pozycja jest wzbogacona krótkimi biogramami pierwszych lekarzy dębickiego szpitala, które opracował pan Zbigniew Szurek. Pozycja liczy 42 strony. Maszynopis powstał w październiku 1967 roku i nie był do tej pory publikowany. Książka w cenie 12 złotych jest do nabycia w Muzeum Regionalnym w Dębicy przy ul. Ratuszowej 4.