Muzeum regionalne na 75. rocznicę uruchomienia zakładów centralnego okręgu przemysłowego na terenie powiatu Dębickiego

Firma Oponiarska Dębica S.A. i Muzeum Regionalne w Dębicy przygotowały konspekty lekcji dla szkół o historii Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Dębica, 9 kwietnia 2014 roku - Do wszystkich szkół gminy, powiatu i miasta Dębica trafiły konspekty lekcji dotyczące historii Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz powstania i rozwoju Fabryki Gum Jezdnych w Dębicy. Materiały dla szkół przygotowała Firma Oponiarska Dębica S.A. we współpracy z Muzeum Regionalnym w Dębicy, z okazji 75-lecia dębickiego producenta opon, jednego z najnowocześniejszych zakładów tego typu na świecie i zarazem dumy mieszkańców Dębicy.

Konspekt

Celem konspektów lekcji jest zwiększenie wiedzy uczniów szkół dębickich - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych - w zakresie historii powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które stanowią kamienie milowe rozwoju miasta i regionu dębickiego. Każdy konspekt zawiera szereg pomocnych materiałów dydaktycznych, w tym m.in. zdjęcia pochodzące z archiwum Muzeum Regionalnego w Dębicy oraz Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Wszystkie materiały, niezbędne do przeprowadzenia lekcji, można pobrać ze strony internetowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. - www.debica.com.pl

"Pomysł opracowania konspektu lekcji, prezentujący rozwój miasta i regionu dębickiego w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, jest ze wszech miar trafiony i potrzebny. Uważam bowiem, że dzieci i młodzież szkół dębickich powinni znać historię miejsca, w którym żyją i za które kiedyś będą odpowiedzialni. Chodzi o przyszłość Dębicy, którą łatwiej jest budować i troszczyć się o nią, posiadając wiedzę na temat znaczenia kluczowego programu inwestycyjnego dla naszego regionu, jakim była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego w czasach II Rzeczypospolitej" - powiedział Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Konspekty zostały opracowane pod kątem rozwojowym uczniów w trzech grupach wiekowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zawierają liczne aneksy, zdjęcia, mapy i dokumenty historyczne, które stanowią ciekawą i inspirującą alternatywę zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

 

"Historia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jest nierozerwalnie związana z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. To dzięki niemu w Dębicy powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących opony na świecie, Firma Oponiarska Dębica S.A., która daje pracę kilku tysiącom osób i ma kluczowy wkład do budżetu miasta i gminy Dębica. Jesteśmy dumni z tych przedwojennych korzeni naszej firmy, czemu dajemy wyraz poprzez opracowane konspekty lekcji z okazji 75-lecia powstania fabryki opon w Dębicy" -  powiedziała Marta Konopacka, Dyrektor ds. Komunikacji w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. i Goodyear Dunlop Tires Polska.

Centralny Okręg Przemysłowy był jednym z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Jego celem było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu. 

Z okazji obchodów 75-lecia fabryki opon w Dębicy, 4 kwietnia 2014 roku w Dębicy został odsłonięty pomnik w hołdzie twórcom Centralnego Okręgu Przemysłowego i Fabryki Gum Jezdnych w Dębicy, ufundowany przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Gospodarki, Urzędów Wojewódzkiego oraz Marszałkowskiego z Podkarpacia, jak również administracji samorządowej miasta, gminy i powiatu dębickiego. Historię powstania i działalności Fabryki Gum Jezdnych od chwili powołania do początków XXI wieku przybliżył zebranym Jacek Dymitrowski - dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy.