Muzealne pocztówki

Z uwagi na zbliżające się wakacje, a wraz z nimi zwiększenie się ruchu turystycznego dla zwiedzających chcących się swoimi wrażeniami z bliskimi Muzeum Regionalne przygotowało pocztówki z ciekawymi eksponatami. Zapraszamy do ich nabywania. Koszt pocztówki - 1 PLN/szt. Wszystkie 10 rodzajów pocztówek są do nabycia w sekretariacie Muzeum Regionalnego.