Młodzież szkolna gminy Pilzno w muzeum regionalnym w Dębicy

5 września 2015 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej uczniowie szkół z terenu gminy Pilzno zwiedzali Muzeum Regionalne w Dębicy, w którym zwiedzający zapoznali się z historią ziemi dębickiej od czasów najdawniejszych do okresu II wojny światowej, ze szczegółowym omówieniem działań na terenie naszego powiatu. Autorem fotografii jest pan Krzysztof Kosowski.