Młodzież biorąca udział w Światowych dniach młodzieży odwiedziła dębickie muzeum

21 lipca 2016 roku zapisze się jako radosny dzień na kartach naszego muzeum. w Przeciągu 6 godzin ponad 1100 młodych ludzi z pięciu krajów świata wspólnie zwiedziło nasze ekspozycje. Jednocześnie nasi pracownicy pełnili role cicerone oprowadzając młodzież po najciekawszych miejscach w naszym mieście. Ze względów organizacyjnych (ograniczenia w ruchu drogowym) oraz czasowych (młodzież jeszcze w tym samym dniu zwiedziła Pustków i Bliznę) trasa wiodła od kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej, poprzez plac Gryfitów (Stary Rynek), skwer Mikołajkowów, Plac Solidarności, obok ogródka jordanowskiego (teren żydowskiego getta podczas II wojny światowej), ratusz miejski, aż do Muzeum Regionalnego. W podniosłej, a równocześnie wesołej atmosferze, z użyciem języków: polskiego, angielskiego, czeskiego, hiszpańskiego i niemieckiego przybyli młodzi pielgrzymi zapoznali się z historią miasta i jego mieszkańców. Gościem honorowym był Jego Ekscelencja Wojciech Cikrle, biskup brneński, który również z wielkim zainteresowaniem dowiadywał się o dzieje Dębicy i dębiczan na przestrzeni wieków, jak również okazał się znawcą broni pancernej. Dziękujemy księżom z dekanatów: Dębica Wschód, Dębica Zachód i Pustków Osiedle za pomoc i współpracę.

sdm2

sdm3

sdm4