Letnie zwiedzanie, letnie warsztaty i lekcje muzealne

              Dębickie muzeum i park militarny cieszyły się w wakacje 2015 r. dużym zainteresowaniem  indywidualnych i zorganizowanych  grup zwiedzających. Instytucję odwiedzały całe rodziny,  grupy młodzieży ze świetlic środowiskowych, więźniowie z pobliskiego zakładu karnego i  kilka grup młodzieży z półkolonii zorganizowanych przez  stowarzyszenia gminne.  Gościliśmy w swoich progach  młodzież z Jodłowej (24 lipca),  Kolbuszowej (29 lipca)  i ze   Zwiernika (6 sierpnia). Dwie  ostatnie  grupy  wzięły również udział w  dodatkowych zajęciach oferowanych przez muzeum :  warsztaty plastyczne PRASZTUKI  i  PORTRETÓW KODOWANYCH  oraz LEKCJI MUZEALNEJ na temat "Dębica naszych przodków".

 

Zwiedzanie muzeum przez grupę z Kolbuszowej

Zwiedzanie muzeum przez grupę z Kolbuszowej

Uczestniczka warsztatów PRASZTUKI  z Kolbuszowej

Uczestniczka warsztatów PRASZTUKI z Kolbuszowej

Efekty pracy na warsztatach PRASZTUKI - grupa z Kolbuszowej

Efekty pracy na warsztatach PRASZTUKI - grupa z Kolbuszowej

Uczestniczka warsztatów PRASZTUKI z Kolbuszowej

Uczestniczka warsztatów PRASZTUKI z Kolbuszowej

Grupa z Kolbuszowej

Prezentacja siania zboża na zajęciach pt."Dębica naszych pradziadów"

Prezentacja siania zboża na zajęciach pt."Dębica naszych pradziadów"

Rozmaitości z zagrody pradziada

Rozmaitości z zagrody pradziada

Warsztaty KODOWANIA KOLOREM - grupa ze Zwiernika

Warsztaty KODOWANIA KOLORÓW - grupa ze Zwiernika

Praca podczas warsztatów KODOWANIA KOLORÓW- grupa ze Zwiernika

Praca podczas warsztatów KODOWANIA KOLORÓW- grupa ze Zwiernika

Grupa młodzieży ze Zwiernika w Muzeum w Dębicy

Grupa młodzieży ze Zwiernika w Muzeum w Dębicy

Uczestniczka warsztatów plastycznych ze Zwiernika

Uczestniczka warsztatów plastycznych ze Zwiernika

Gotowe prace dzieci ze Zwiernika

Gotowe prace dzieci ze Zwiernika

Malowanki w Jaskini podczas warsztatów PRASZTUKI - grupa ze Zwiernika

Malowanki w Jaskini podczas warsztatów PRASZTUKI - grupa ze Zwiernika