Księgarnia

Ważniejsze Dokumenty Do Historyi Miasta Dębicy  Część III i IV Józef Wyrobek

Ważniejsze Dokumenty Do Historyi Miasta Dębicy Część III i IV

Dostępna
Autor: Józef Wyrobek
Cena: 15.00PLN

Pozycja ta jest wznowieniem po 103 latach od ukazania się pierwszej części pozycji „Ważniejsze Dokumenty Do Historyi Miasta Dębicy” zebranych i opracowanych przez profesora Józefa Wyrobka i 83 latach po jego śmierci, a równocześnie jest próbą udostępnienia tych jakże ważnych dokumentów dla historii naszego miasta po raz pierwszy w języku polskim. Muzeum Regionalne podjęło próbę przetłumaczenia oryginału z języka łacińskiego na język polski całości dzieła, czyli siedmiu ksiąg. Obecna pozycja łączy w sobie dwie części- część III i część IV. III część pracy prof. Józefa Wyrobka zawiera siedem dokumentów od roku 1582 do 1691. Wymienione w części IV akta obejmują lata 1504-1705. Na końcu książki zamieszczono słownik pojęć staropolskich i rzadko używanych. Fotografie to fragmenty dioramy z Muzeum Regionalnego w Dębicy.
 

Publicystyka włościan z powiatu z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX wieku do 1939 roku Grażyna Woźny

Publicystyka włościan z powiatu z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX wieku do 1939 roku

Dostępna
Autor: Grażyna Woźny
Cena: 50.00PLN

„ (…) czytelnik otrzymuje zwartą tematycznie monografię, penetrującą obszar właściwie dotąd niezbadany, z pogranicza historii regionalnej, dziejów ruchu ludowego, kultury i oświaty a także prasy, publicystyki a nawet literatury. (…) w postaci książki dr Grażyny Woźny   Publicystyka włościan z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku XIX wieku do 1939 roku otrzymujemy pozycję ważką chyba nie tylko dla regionu, ale także dla historii prasy i dziennikarstwa oraz ruchu ludowego a przy tym – co przecież nie obojętne – bardzo sprawnie i potoczyście napisaną  i po prostu, nawet dla czytelnika – niespecjalisty ciekawą, wnoszącą do obiegu naukowego wiele nieznanych i barwnych detali (…).”
Z Recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Krzysztofa Woźniakowskiego
 

Julian Maj  Żołnierz, społecznik, pionier dębickiego szpitala Zbigniew Szurek

Julian Maj Żołnierz, społecznik, pionier dębickiego szpitala

Dostępna
Autor: Zbigniew Szurek
Cena: 12.00PLN

Książka w głównej mierze stanowi biografię doktora nauk medycznych Juliana Maja. Jednocześnie jest zapisem historii powstania szpitala w Dębicy. Historii nie zawsze łatwej, skomplikowanej. Budowa często napotykała na trudności, praca personelu medycznego odbywała się w ciężkich warunkach. Doktor Maj poprzez swój upór, determinację i oddanie do pracy znacząco przyczynił się do poprawienia tego stanu rzeczy i powstania porządnej placówki medycznej.

Czar kobiecego drobiazgu Dorota Zahel

Czar kobiecego drobiazgu

Dostępna
Autor: Dorota Zahel
Cena: 10.00PLN

Informator jest wstępem do wystawy przygotowanej przez wytrawną znawczynię tematu, Dorotę Zahel – kustosza Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. W sekwencji poświęconej ozdobom ludowego stroju kobiecego współpracowała z nią  Nalan Sarkady, a oprawę plastyczną zaprojektowała  i wykonała Dorota Stonawska.