Księgarnia

Z krwawych dni Henryk Słotwiński

Z krwawych dni

Niedostępna
Autor: Henryk Słotwiński
Cena: 10.00PLN

Od wydawcy: (...) "Z krwawych dni" ukazuje przebieg rabacji galicyjskiej 1846 roku na terenie obecnej Gminy Dębica. (...) relacja naocznego świadka i uczestnika tych wydarzeń, które my znamy jedynie z literatury lub podręczników, powinna dotrzeć zarówno do nauczycieli, jak i ich wychowanków.(...) dzięki niej lepiej zrozumieją przesłania zarówno Wyspiańskiego, jak i Żeromskiego.

Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zawadzie Władysław Szołdrski

Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zawadzie

Dostępna
Autor: Władysław Szołdrski
Cena: 12.00PLN

Od wydawcy: (...) Pozycja ta została w oryginale wydana w 1920 roku z okazji koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w Zawadzie, a zawiera historię nie tylko obrazu, ale także kościoła i samej Zawady od XV wieku do roku 1920. To niesamowicie ciekawe źródło historyczne przechowało się tylko w kilku egzemplarzach, a warte jest tego, by nie uległo zapomnieniu

Księga Wójtowska Dębicy redakcja: Jacek Dymitrowski

Księga Wójtowska Dębicy

Dostępna
Autor: Redakcja: Jacek Dymitrowski
Cena: 10.00PLN

Od wydawcy: (...)Zeszyt ten to oryginalna translacja księgi z epoki, która została opracowana w roku 2008 przez Panią Beatę Ślemp- Kwokę, kustosza naszego muzeum. By tekst został łatwiej przyswojony przez Czytelnika, dodajemy słownik tych wyrazów pochodzących z okresu XVIII wieku, które zostały użyte w wydanym przez nas tekście. Liczymy na to, że ten właśnie zeszyt spotka się z szczególnie żywym zainteresowaniem wszystkich mieszkańców Dębicy i pozwoli im na znacznie lepsze poznanie warunków życia naszych przodków trzysta lat temu.

Jerzy Żuławski poeta-legionista Jan Piotrowski

Jerzy Żuławski poeta-legionista

Dostępna
Autor: Jan Piotrowski
Cena: 10.00PLN

Szkic biograficzny Jerzego Żuławskiego poety, pisarza, eseisty, filozofa, legionisty marszałka Józefa Piłsudskiego. Żuławski związany był ze środowiskiem krakowskiej bohemy artystycznej, przyjaźnił się m.in. z Kasprowiczem, Przybyszewskim, Rydlem i Tetmajerem. Traktowany jest jako prekursor polskiej literatury fantastyczno-naukowej. Był autorem m.in. popularnej „trylogii księżycowej" - "Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca" , "Zwycięzca" i "Stara Ziemia". Został również zapamiętany jako miłośnik i znawca Tatr.
Gdy wybuchła I wojna światowa, wstąpił do Legionów. Włączył się w walkę również poprzez współredagowanie  pisma „Do broni!".

Dawnych Dębiczan portret własny album towarzyszący wystawie

Dawnych Dębiczan portret własny

Dostępna
Autor: Wydawca: Muzeum Regionalne w Dębicy
Cena: 25.00PLN

Katalog - album oraz płyta CD z multiprezentacją. Możemy na nich zobaczyć także te zdjęcia, które nie zostały ujęte na wystawie czasowej przedstawiającej wizerunki mieszkańców Dębicy z okresu od 1882 do 1942 roku. Wystawa ta była dostępna do zwiedzania od 17.12.2010 do 30.03.2011. Prezentacja została wzbogacona muzyką autorstwa p. Piotra Czernego, specjalnie skomponowaną na tę okoliczność.

Służebniczki Dębickie w społeczeństwie polskim w latach 1914-1939 Władysława Tajanowicz SBDNP

Służebniczki Dębickie w społeczeństwie polskim w latach 1914-1939

Dostępna
Autor: Władysława Tajanowicz SBDNP
Cena: 35.00PLN

(...) Dzieje służebniczek dębickich w pierwszym półwieczu dwudziestego stulecia to dobrze napisana praca, która nie traci na wartości mimo upływu lat, a piękny styl i język narracji autorki czyni lekturę książki zajmującą i łatwą w odbiorze. Lektura książki s. Tajanowicz to przykład dobrego warsztatu naukowego, ale przede wszystkim to ponadczasowej opowieści o życiu i działalności służebniczek dębickich w warunkach wojny i pokoju realizowana z pasją i oddaniem. Publikacja ta wpisuje się w dyskurs naukowy o roli i znaczeniu sióstr zakonnych dla polskiego społeczeństwa.
(...) Książka Służebniczki Dębickie w społeczeństwie polskim w latach 1914-1939 będzie cenną publikacją wpisującą się na trwałe w bibliografię zakonów żeńskich w Polsce wypełniając nowymi treściami i udokumentowanymi źródłowo ustaleniami naszą wiedzę o żeńskim ruchu zakonnym w Polsce, który jest integralną częścią nie tylko historii Polski, co w perspektywie 100 rocznicy odzyskania niepodległości jest konkretnym wkładem żeńskich wspólnot zakonnych.
z recenzji wydawniczej dr hab. Agaty Mirek, prof. KUL

Ziemiańskie oblicze Straszęcina. Szkic do portretu rodów Bielańskich i Stubenvollów ks. Sebastian Musiał

Ziemiańskie oblicze Straszęcina. Szkic do portretu rodów Bielańskich i Stubenvollów

Niedostępna
Autor: ks. Sebastian Musiał
Cena: 35.00PLN

Autor rekonstruując historię Straszęcina na podstawie wspomnianych źródeł i opracowań, sięga aż do wieku XII, a kończy ją na II wojnie światowej i roku 1944, a więc na momencie, gdy Straszęcin traci swoich ostatnich właścicieli Stubenvollów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia majątku. (...) Na szerokim, przywołanym przez ks. Musiała historycznym planie ukazane są indywidualne biografie, które stają się jednym z ważniejszych kluczy do czegoś, co można nazwać próbą rekonstrukcji tożsamości regionu, jego indywidualnych rysów. (prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Uniwersytet Warszawski)

Na fundamentach wiary. Kościół Katolicki ziemi dębickiej na przestrzeni wieków redaktor prowadzący  Czapla, Tomasz

Na fundamentach wiary. Kościół Katolicki ziemi dębickiej na przestrzeni wieków

Dostępna
Autor: redaktor prowadzący Czapla Tomasz
Cena: 25.00PLN

Katalog do wystawy "Na fundamentach wiary. Kościół Katolicki ziemi dębickiej na przestrzeni wieków". 48 stron to nie tylko kolorowe zdjęcia najciekawszych eksponatów, lecz także artykuły będące objaśnieniami treści zawartych na tejże ekspozycji.

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2016 tom I redaktor prowadzący  Dymitrowski Jacek

Rocznik Muzeum Regionalnego w Dębicy 2016 tom I

Niedostępna
Autor: redaktor prowadzący Dymitrowski Jacek
Cena: 20.00PLN

Pierwszy numer Rocznika Muzeum Regionalnego w Dębicy poświęcony jest historii Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Dębicy i okolic. Nawiązuje bowiem do Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Państwa Polskiego i sesji popularnonaukowej z listopada 2016 i do najbliższej, zaplanowanej na marzec 2017 roku.

Służebniczki Dębickie w diecezji tarnowskiej w latach 1891-1989 Agnieszka Skrzypek SBDNP

Służebniczki Dębickie w diecezji tarnowskiej w latach 1891-1989

Niedostępna
Autor: Agnieszka Skrzypek SBDNP
Cena: 50.00PLN

Autorka zaprezentowała szeroki, całościowy wachlarz: od struktur Zgromadzenia, poprzez liczebny rozwój, przekrój demograficzny członkiń, aż do wielopłaszczyznowej działalności prowadzonej przez te siostry zakonne. [...] Celem monografii jest całościowe przedstawienie dziejów Zgromadzenia w podanym przedziale czasowym i przyjętym terytorium. Na płaszczyźnie dziejowej zmieniających się kilkakrotnie warunków politycznych i państwowych w Małopolsce, życia Kościoła lokalnego, Autorka profesjonalnie i dojrzale zaprezentowała: początki, rozwój, trudności, podstawy materialne, różnorodną działalność i stan prawny Zgromadzenia Służebniczek Dębickich.
/z recenzji ks. dra hab. prof. UKSW Jana Pietrzykowskiego SDB/