Księgarnia

Prawdy Igloopolu Waldemar Bałda

Prawdy Igloopolu

Niedostępna
Autor: Waldemar Bałda
Cena: 15.00PLN

Historia kombinatu rolno-przemysłowego Igloopol w Dębicy.

(...)"Igloopol" to był sukces, jedyna w bloku socjalistycznym spółka akcyjna z udziałem pracowników. Pierwsze akcje w powojennej Polsce wydałem ja. Posyłałem ludzi w świat, żeby się uczyli i poznawali nowe rzeczy. Zachód patrzył na mnie z podziwem. Byłem człowiekiem, który w epoce realnego socjalizmu postawił na ekonomię, na technikę; reszta to były elementy z którymi musiałem żyć, bo nic innego nie można było zrobić. (...) chłodnia w Dębicy stała się początkiem największego koncernu rolno-przemysłowego  w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dębica nasz muzyczne stulecie Edward Wodzień

Dębica nasz muzyczne stulecie

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 30.00PLN

Od autora: (...) Oddając do rąk Czytelnika tę książkę żywię przekonanie, że znajdzie w niej wystarczające dowody na utrwalenie poczucia dumy z dorobku dębiczan w dziedzinie kultury muzycznej.(...)jak echo powróciła myśl, że najwyższy to już czas, by podjąć zamierzoną pracę i oddać hołd pokoleniom dębickich muzyków i amatorów za jakże bogate i chlubne ich dokonania. Mobilizowała również do pracy chęć sprostowania nieprawdziwych o szczegółach życia muzycznego Dębicy-dawniej i dziś-pojawiających się niestety często w pracach magisterskich i książkach. 

Dębica nasze szkolnictwo do końca XX wieku Edward Wodzień

Dębica nasze szkolnictwo do końca XX wieku

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 40.00PLN

Monografia ta jest dziełem zasłużonego działacza Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej pana Edwarda Wodzienia.    Od wydawcy: (...) są szkoły, które opracowały i wydały swoje monografie, ale nikt wcześniej nie porwał się na tak dogłębne opracowanie całości tematu, nawet w monumentalnym dziele "Dębica" pod redakcją profesorów Józefa Buszki i Feliksa Kiryka.(...) książka powinna się stać obowiązkową lekturą dla dębickich pedagogów oraz tysięcy wychowanków naszych szkół. W ten sposób będą mogli zarówno przyswoić sobie wiedzę w zakresie historii placówek w których pracują, lub pracowali, jak również uczyli się lub obecnie pobierają nauki. Równocześnie ta pozycja jest kopalnią wiedzy na temat ludzi, którym my sami, byli uczniowie i podopieczni zawdzięczamy tak wiele, a mianowicie to, kim sami dzisiaj jesteśmy oraz jak teraz wychowujemy i kształtujemy nasze potomstwo.

A dzieła ich pójdą w ślad za nimi...Edward Wodzień

A dzieła ich pójdą w ślad za nimi...

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 25.00PLN

Monografia z okazji jubileuszu 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Szare szeregi na terenie Dębicy Janusz Krężel

Szare Szeregi na terenie Dębicy

Dostępna
Autor: Janusz Krężel
Cena: 35.00PLN

Od wydawcy: (...) otwierając karty tej książki otrzymują Państwo owoc benedyktyńskiej pracy naukowej podjętej przez Autora, dla którego stałą się celem Jego życia. Rezultat badawczy jest nie tylko ciekawy, lecz także w niektórych momentach bolesny dla wszystkich, którzy czują się spadkobiercami szlachetnych tradycji naszych przodków. (...) książka ta ukazała się w 70. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i powołania Szarych Szeregów, jak również w 65. rocznicę akcji "Burza", która odcisnęła się niezatartym piętnem na Ziemi Dębickiej.

Władza a społeczeństwo Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956 Edyta Adamczyk- Pluta

Władza a społeczeństwo Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956

Dostępna
Autor: Edyta Adamczyk- Pluta
Cena: 50.00PLN

Autorką jest dębiczanka, pani dr Edyta Adamczyk-Pluta, która pracuje w rzeszowskim Oddziale IPN. Licząca 508 stron monografia wypełnia lukę w historii naszego miasta i regionu po II wojnie światowej.

(...) autorka podejmuje bardzo ważny i interesujący fragment historii regionalnej. Dodajmy od razu, że w dużej mierze spełnia pokładane w niej nadzieje. Jej ujęcie jest pod wieloma względami pionierskie, wskazujące przyszłym badaczom nowe obszary badań, jak np. postawy lokalnych społeczności wobec nowej, powojennej rzeczywistości(...)

                                                                                             ( z recenzji dra hab. Jana Pisulińskiego, prof. UR)

 

 

Ścieżki i drożyny Paszczyny Leopold Regner

Ścieżki i drożyny Paszczyny

Dostępna
Autor: Leopold Regner
Cena: 20.00PLN

Od wydawcy: (...) Autor tych wspomnień to postać nietuzinkowa. Kapłan, pedagog, logik i filozof w jednej osobie kreśli w tej książce historię rodzinnej wsi Paszczyna ukazując ją zarówno poprzez losy jej mieszkańców, jak i uwarunkowań geograficznych i historycznych. Leopold Regner nie stroni od osobistych wspomnień i spostrzeżeń, dzięki którym książka nabiera kolorytu. Na jej kartach ożywa galicyjski światek końca XlX i początków XX wieku. Możemy więc obserwować, jak biedna wieś Paszczyna przeistacza się w zamożną, jak jej prości mieszkańcy zamieniają się w świadomych obywateli budujących i rozwijających swoją "małą ojczyznę".  Książka ta pokazuje, że pracowali oni nie tylko dla siebie, ale i dla potomnych.(....)

Z Góry Motycznej na Monte Casino red: Diana Wójcik

Z Góry Motycznej na Monte Casino

Niedostępna
Autor: red: Diana Wójcik
Cena: 19.00PLN

Józef Dziurgot 1903-1974

Starszy ułan 12 Pułku Ułanów Podolskich 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.,zesłany na Syberię, przeszedł cały szlak bojowy począwszy od ewakuacji z terenów ZSRR, przez Iran, Irak, Palestynę, Syrię, Liban, Egipt, półwysep Apeniński. Brał udział w działaniach wojennych na terenie Włoch, w tym w walkach pod Monte Casino. Przybył do Anglii w 1945 roku. Zdemobilizowany w 1947 r., przez Gdańsk powrócił do rodzinnej wsi, Góry Motycznej. Odznaczony: Pamiątkowym Krzyżem Monte Casino, Medalem Wojska, Gwiazdą za wojnę 1939-45, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii, Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Honorowym Leona Xlll zwanym Medalem Pielgrzyma. 

Z krwawych dni Henryk Słotwiński

Z krwawych dni

Niedostępna
Autor: Henryk Słotwiński
Cena: 10.00PLN

Od wydawcy: (...) "Z krwawych dni" ukazuje przebieg rabacji galicyjskiej 1846 roku na terenie obecnej Gminy Dębica. (...) relacja naocznego świadka i uczestnika tych wydarzeń, które my znamy jedynie z literatury lub podręczników, powinna dotrzeć zarówno do nauczycieli, jak i ich wychowanków.(...) dzięki niej lepiej zrozumieją przesłania zarówno Wyspiańskiego, jak i Żeromskiego.

Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zawadzie Władysław Szołdrski

Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zawadzie

Dostępna
Autor: Władysław Szołdrski
Cena: 12.00PLN

Od wydawcy: (...) Pozycja ta została w oryginale wydana w 1920 roku z okazji koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w Zawadzie, a zawiera historię nie tylko obrazu, ale także kościoła i samej Zawady od XV wieku do roku 1920. To niesamowicie ciekawe źródło historyczne przechowało się tylko w kilku egzemplarzach, a warte jest tego, by nie uległo zapomnieniu