Księgarnia

Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca - katalog wystawy

Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa Steca - katalog wystawy

Dostępna
Autor: redakcja: Jacek Dymitrowski
Cena: 16.00PLN

Józef Jan Stec- harcerz, sanitariusz, konspirator, fotograf-dokumentalista. (...) utrwalenie na fotografii działań harcerskich sprzed ll wojny światowej, dokonań PCK w latach okupacji, obozowego życia partyzantów w czasie Akcji "Burza", zachodzących przemian ustrojowych w Dębicy zaraz po wyzwoleniu oraz w okresie późniejszym, czynią Józefa Steca najwierniejszym dokumentalistą - fotografem, kronikarzem dziejów miasta i regionu tamtych lat.

Teatr pamięci Tadeusza Kantora wypisy z przeszłości

Teatr pamięci Tadeusza Kantora wypisy z przeszłości

Dostępna
Autor: redakcja: Marek Chrobak,Józef Wilk
Cena: 20.00PLN

Katalog towarzyszący wystawie "Teatr Tadeusza Kantora" i "Mój Tadeusz Kantor"

Od wydawcy: (...)Muzeum Regionalne w Dębicy pragnie starszym mieszkańcom naszych terenów przypomnieć, a młodszym ukazać sylwetkę Artysty końca XX wieku,jak często nazywano Tadeusza Kantora. Wielu mieszkańców naszego regionu do chwili obecnej nie zdaje sobie sprawy, jak mocno dzieje rodziny Tadeusza Kantora wycisnęły swoje piętno, zarówno na rozwoju światowej kultury, jak i na codziennym, szarym życiu lokalnej społeczności. Najwyższy to czas, by można to unaocznić.

Prawdy Igloopolu Waldemar Bałda

Prawdy Igloopolu

Niedostępna
Autor: Waldemar Bałda
Cena: 20.00PLN

Historia kombinatu rolno-przemysłowego Igloopol w Dębicy.

(...)"Igloopol" to był sukces, jedyna w bloku socjalistycznym spółka akcyjna z udziałem pracowników. Pierwsze akcje w powojennej Polsce wydałem ja. Posyłałem ludzi w świat, żeby się uczyli i poznawali nowe rzeczy. Zachód patrzył na mnie z podziwem. Byłem człowiekiem, który w epoce realnego socjalizmu postawił na ekonomię, na technikę; reszta to były elementy z którymi musiałem żyć, bo nic innego nie można było zrobić. (...) chłodnia w Dębicy stała się początkiem największego koncernu rolno-przemysłowego  w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dębica nasz muzyczne stulecie Edward Wodzień

Dębica nasz muzyczne stulecie

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 30.00PLN

Od autora: (...) Oddając do rąk Czytelnika tę książkę żywię przekonanie, że znajdzie w niej wystarczające dowody na utrwalenie poczucia dumy z dorobku dębiczan w dziedzinie kultury muzycznej.(...)jak echo powróciła myśl, że najwyższy to już czas, by podjąć zamierzoną pracę i oddać hołd pokoleniom dębickich muzyków i amatorów za jakże bogate i chlubne ich dokonania. Mobilizowała również do pracy chęć sprostowania nieprawdziwych o szczegółach życia muzycznego Dębicy-dawniej i dziś-pojawiających się niestety często w pracach magisterskich i książkach. 

Dębica nasze szkolnictwo do końca XX wieku Edward Wodzień

Dębica nasze szkolnictwo do końca XX wieku

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 40.00PLN

Monografia ta jest dziełem zasłużonego działacza Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej pana Edwarda Wodzienia.    Od wydawcy: (...) są szkoły, które opracowały i wydały swoje monografie, ale nikt wcześniej nie porwał się na tak dogłębne opracowanie całości tematu, nawet w monumentalnym dziele "Dębica" pod redakcją profesorów Józefa Buszki i Feliksa Kiryka.(...) książka powinna się stać obowiązkową lekturą dla dębickich pedagogów oraz tysięcy wychowanków naszych szkół. W ten sposób będą mogli zarówno przyswoić sobie wiedzę w zakresie historii placówek w których pracują, lub pracowali, jak również uczyli się lub obecnie pobierają nauki. Równocześnie ta pozycja jest kopalnią wiedzy na temat ludzi, którym my sami, byli uczniowie i podopieczni zawdzięczamy tak wiele, a mianowicie to, kim sami dzisiaj jesteśmy oraz jak teraz wychowujemy i kształtujemy nasze potomstwo.

A dzieła ich pójdą w ślad za nimi...Edward Wodzień

A dzieła ich pójdą w ślad za nimi...

Dostępna
Autor: Edward Wodzień
Cena: 25.00PLN

Monografia z okazji jubileuszu 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Szare szeregi na terenie Dębicy Janusz Krężel

Szare Szeregi na terenie Dębicy

Dostępna
Autor: Janusz Krężel
Cena: 35.00PLN

Od wydawcy: (...) otwierając karty tej książki otrzymują Państwo owoc benedyktyńskiej pracy naukowej podjętej przez Autora, dla którego stałą się celem Jego życia. Rezultat badawczy jest nie tylko ciekawy, lecz także w niektórych momentach bolesny dla wszystkich, którzy czują się spadkobiercami szlachetnych tradycji naszych przodków. (...) książka ta ukazała się w 70. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i powołania Szarych Szeregów, jak również w 65. rocznicę akcji "Burza", która odcisnęła się niezatartym piętnem na Ziemi Dębickiej.

Władza a społeczeństwo Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956 Edyta Adamczyk- Pluta

Władza a społeczeństwo Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956

Dostępna
Autor: Edyta Adamczyk- Pluta
Cena: 50.00PLN

Autorką jest dębiczanka, pani dr Edyta Adamczyk-Pluta, która pracuje w rzeszowskim Oddziale IPN. Licząca 508 stron monografia wypełnia lukę w historii naszego miasta i regionu po II wojnie światowej.

(...) autorka podejmuje bardzo ważny i interesujący fragment historii regionalnej. Dodajmy od razu, że w dużej mierze spełnia pokładane w niej nadzieje. Jej ujęcie jest pod wieloma względami pionierskie, wskazujące przyszłym badaczom nowe obszary badań, jak np. postawy lokalnych społeczności wobec nowej, powojennej rzeczywistości(...)

                                                                                             ( z recenzji dra hab. Jana Pisulińskiego, prof. UR)

 

 

Ścieżki i drożyny Paszczyny Leopold Regner

Ścieżki i drożyny Paszczyny

Niedostępna
Autor: Leopold Regner
Cena: 20.00PLN

Od wydawcy: (...) Autor tych wspomnień to postać nietuzinkowa. Kapłan, pedagog, logik i filozof w jednej osobie kreśli w tej książce historię rodzinnej wsi Paszczyna ukazując ją zarówno poprzez losy jej mieszkańców, jak i uwarunkowań geograficznych i historycznych. Leopold Regner nie stroni od osobistych wspomnień i spostrzeżeń, dzięki którym książka nabiera kolorytu. Na jej kartach ożywa galicyjski światek końca XlX i początków XX wieku. Możemy więc obserwować, jak biedna wieś Paszczyna przeistacza się w zamożną, jak jej prości mieszkańcy zamieniają się w świadomych obywateli budujących i rozwijających swoją "małą ojczyznę".  Książka ta pokazuje, że pracowali oni nie tylko dla siebie, ale i dla potomnych.(....)

Z Góry Motycznej na Monte Casino red: Diana Wójcik

Z Góry Motycznej na Monte Casino

Niedostępna
Autor: red: Diana Wójcik
Cena: 19.00PLN

Józef Dziurgot 1903-1974

Starszy ułan 12 Pułku Ułanów Podolskich 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.,zesłany na Syberię, przeszedł cały szlak bojowy począwszy od ewakuacji z terenów ZSRR, przez Iran, Irak, Palestynę, Syrię, Liban, Egipt, półwysep Apeniński. Brał udział w działaniach wojennych na terenie Włoch, w tym w walkach pod Monte Casino. Przybył do Anglii w 1945 roku. Zdemobilizowany w 1947 r., przez Gdańsk powrócił do rodzinnej wsi, Góry Motycznej. Odznaczony: Pamiątkowym Krzyżem Monte Casino, Medalem Wojska, Gwiazdą za wojnę 1939-45, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii, Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Honorowym Leona Xlll zwanym Medalem Pielgrzyma.