Księga dębicy - sefer dembitz - 10 grudnia 2014 roku

Wiele lat trzeba było czekać, by "Sefer Dembitz" została udostępniona polskiemu Czytelnikowi w jego ojczystym języku. Przekładu z języka angielskiego [oryginał w hebrajskim i jidysz] dokonał pan Ireneusz Socha, zaś opracowania naukowego i autorem wprowadzenia jest pan Arkadiusz Więch. Z tymi Autorami w Muzeum Regionalnym w Dębicy spotkali się Dębiczanie, którzy zainteresowali się historią miasta widzianą i opisaną przez jego dawnych żydowskich mieszkańców. Bardzo ciekawe prelekcje poparte prezentacją multimedialną oraz dźwiękami chasydzkiej muzyki przybliżyły przybyłym ten temat. Były też przyczynkiem do dyskusji na temat zachowania i odrestaurowania zabytków związanych z dziejami Dębiczan wyznania mojżeszowego.

123456