"Krzyk szarego czŁowieka"

Wystawa czasowa od 7-03-2009 do 19-04-2009

7 marca b.r. w Muzeum Regionalnym w Dębicy w ramach obchodów 100-rocznicy urodzin Ryszarda Siwca otworzono wystawę "Krzyk szarego człowieka" jemu poświęconą.

duda

Ryszard Siwiec - bohater i ofiara protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku był ochrzczony w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Dębicy, gdzie również spędził dzieciństwo oraz uczęszczał do szkoły powszechnej. Następne etapy swego życia związał z Lwowem i Przemyślem. Podczas II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej. 8 września 1968 roku podczas centralnych dożynek w Warszawie dokonał aktu samospalenia. W cztery dni później zmarł. Został pochowany w Przemyślu. Po upadku systemu komunistycznego za swój czyn Ryszard Siwiec został pośmiertnie odznaczony najwyższymi odznaczeniami Czech, Słowacji i Polski. Otwarcie wystawy zaszczyciły swoją obecnością Jego dzieci: Ewa Szabaga [córka] i Wit Siwiec [syn].

1

Wystawa została opracowana przez IPN O/Rzeszów i wzbogacona audiowizualnie przez Muzeum Regionalne w Dębicy.