"Koniec pewnego świata"

O 30 listopada dostępna jest wystawa pt."Koniec pewnego świata. Jeruzalem nie zapomnę o tobie...". Wystawa jest wpisana w 75-rocznicę miejskich obchodów likwidacji dębickiego getta przez nienieckiego okupanta. Zwiedzający kolejno zapoznają się z dziejami dębickich Żydów czasów przed wybuchem II wojny światowej, czasem Zagłady oraz mieszkańcami Dębicy, którzy z narażeniem własnego i swoich rodzin życia ratowali bliźnich przed niechybną śmiercią. Wystawa, której kuratorem jest pan Tomasz Czapla, kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy, jest czynna do 31 marca 2018 roku. Zapraszamy serdecznie.

Koniec pewnego świata Koniec pewnego świata