Zaproszenie na wykład prof. dr hab. S. Czopka pt. "Aarcheologiczne Dziedzictwo kulturowe regionu Dębickiego i problemy jego ochrony

Plakat wykładu 22 marca 2013 roku