Z dziejów Dębickiego skautingu i harcerstwa

30.04.2010 - 24.05.2010

Od 30.04.2010 r. w Muzeum Regionalnym oglądać możemy nową, przekrojową wystawę: "Z dziejów dębickiego skautingu i harcerstwa", zorganizowaną z okazji 100-lecia ruchu na ziemiach polskich.

1

W Dębicy narodziny tego ruchu odnotowujemy w roku 1911, by w rok później organizacja mocno zakorzeniła się na terenie naszego miasta.

Na wystawie zobaczyć możemy cenne, osobiste pamiątki po Stanisławie Marku Paluchu, członku Szarych Szeregów, kapralu podchorążym Placówki AK Dębica, dowódcy drużyny dywersyjnej, aresztowanym podczas akcji i rozstrzelanym przez niemieckiego okupanta w wieku 21 lat. Ciekawostkę stanowią też na pewno zdjęcia dębickich skautów i fotografie harcerzy wykonane w okresie międzywojennym przez słynną Stefanię Gurdową.

2

Wiele powojennych zdjęć z lat 40. XX wieku przywołuje nostalgiczny klimat harcerskich obozów, a przegląd zamykają kroniki i zdjęcia z lat 60. i 70.

W gablotach liczne legitymacje, dyplomy, odznaki i gazety dokumentują oddanie i służbę harcerskim ideałom wielu pokoleń Dębiczan.

Wystawa powstała przy wydatnej pomocy członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, Komendy Hufca ZHP im. Dębickich Szarych Szeregów oraz osób prywatnych.