Wystawa "z krwawych dni"

20.03.2008- 31.08.2008

Wystawa przybliża portret Konstantego Leliwy Słotwińskiego, jego życie, twórczość i działalność jako Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zobaczyć można również pamiątki, nagrody i odznaczenia za wybitną działalność kulturalną. Dodatkowo zostają przystępnie przedstawione zagadnienia związane z rabacją 1846 roku, jej przyczyny, przebieg i skutki, jak również ówczesny obraz Galicji.

Prezentowane materiały udostępnione zostały dzięki uprzejmości i współpracy Dyrekcji Zespołu Szkół w Głobikowej, noszących imię Konstantego Słotwińskiego. Otwarciu wystawy towarzyszył program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów z ZS w Głobikowej. Na fotografiach wykonany przez nich Polonez.

Wystawie towarzyszyła promocja książki Henryka Słotwińskiego. "Z krwawych dni", będącej początkiem nowej serii wydawniczej pod nazwą "Dębickie źródła historyczne". Celem przedruków w niej prezentowanych jest udostępnienie cennych pozycji wydawniczych, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, wydanych w minimalnych nakładach a dziś trudno dostępnych. Pierwsza pozycja tej serii, "Z Krwawych dni" Henryka Słotwińskiego, jest relacją naocznego świadka i uczestnika rabacji z 1846 r. na terenie Gminy Dębica.

Pozycję można nabyć w Muzeum Regionalnym. Cena 10 zł.