Warsztaty muzealne - sztuka w opakowaniu

25.07.2008

Czym jest ambalaż? Jak wykorzystywał go w swoim teatrze Tadeusz Kantor? Czy można opakować wyspę, most, katedrę? Czy ktoś to zrobił? Odpowiedzi na te i wiele innych - pozornie abstrakcyjnych pytań poznali uczestnicy kolejnych warsztatów plastycznych w Muzeum Regionalnym.

1

Tym razem przedmiotem zajęć było opakowanie: jakie nowe jakości plastyczne wnosi forma opakowania, w jaki sposób podkreśla, bądź odrealnia materię przedmiotu i jak manipulując nim zwracać uwagę na niewidoczne przedtem relacje. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie własnych kostiumów teatralnych - opakowań człowieka. Mając do dyspozycji różnorodne materiały, dzieci przystąpiły do realizacji własnych pomysłów.

Jednym z zadań opakowania - obok syntezy kształtu, redukcji szczegółów, czy zakryciu w celu potęgowania tajemnicy- jest zwrócenie uwagi na materię przedmiotu. W sztuce pojawia się mniej więcej w tym samym momencie, co fascynacja malarzy strukturą farby. Na grunt teatru pomysł ten przenosi Tadeusz Kantor, m.in. opakowując swoich aktorów i stłaczając ich w szafie.

Entuzjastyczne przyjęcie przez dzieci twórczości Kantora jak i Christo - artysty współczesnego opakowującego na wielką skalę fragmenty architektury i obiekty natury - jest dowodem na to, że odbiorcą sztuki współczesnej można zostać w każdym wieku - pod warunkiem, zachowania odrobiny wyobraźni i otwartości na przestrzeń, w której marzenia staja stają się rzeczywistością - bo taką jest sztuka.