Warsztaty muzealne - portrety kodowane

Kolor zarówno w kulturze jak i w dziedzinie wojskowości odgrywa bardzo ważną rolę -głównie za sprawą niesionych ze sobą znaczeń symbolicznych. To w nim zakodowane są ideały i charakter każdej formacji wojskowej.

1

Na podstawie analizy barw pułkowych uczestnicy warsztatów poznali znaczenie poszczególnych kolorów wojsku i w różnych kulturach.

Obecność na sali wojskowej prowokuje też do przyjrzenia się najdawniejszej, heraldycznej symbolice tynktur. Każdemu z podstawowych kolorów z czasem przypisano odpowiedni znak graficzny, umożliwiający oddanie koloru za pomocą umownego znaku. Uczestnicy po zapoznaniu się z zasadami kodowania barw przystąpili do wykonania swoich abstrakcyjnych portretów z uwzględnieniem zasad szrafowania czyli zastępowania koloru graficznym symbolem.

Uczestnicy usłyszeli również o tym jak artyści malarze zatrudnieni dla wojska próbowali zmylić oko i przyrządy pomiarowe przeciwnika za pomocą kamuflażu. Jaką formę miały pierwsze kamuflaże i na czym wzorowali się ich twórcy. Dowiedzieli się też jak wpływają na nas kolory i jak wykorzystywali ten fakt np. Egipcjanie.

07.05.2009 w warsztatach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół w Latoszynie.

Warsztaty towarzyszą stałej ekspozycji : "Historia Garnizonu Dębickiego".

Oglądnij galerię