Share →

Istotnym warunkiem edukacji jest oparcie jej na prezentacji tematycznych zbiorów muzealnych. Nauczanie zyskuje w ten sposób materialne świadectwo, obrazujące określoną rzeczywistość. Lekcja muzealna, realizowana w oparciu o wybraną ekspozycje muzealną, stanowi integralną cześć programowych zajęć szkolnych na określony temat. Prowadzone zajęcia realizują treści programowe z przedmiotów takich jak historia, język polski, wiedza o sztuce, muzyka, oraz plastyka dla poszczególnych poziomów edukacyjnych.

Formą wspomagającą przekaz informacji są proponowane przez muzeum Warsztaty Plastyczne umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce lub prowokując uczestników do zajęcia aktywnej postawy wobec proponowanych treści. Ponadto stwarzają możliwość samodzielnej interpretacji i poszukiwań na podstawie stawianych zadań.

Zajęcia zapewniając bliski, żywy kontakt z eksponatami muzealnymi, w ciekawy i kreatywny sposób wprowadzają dzieci w świat trudnych pojęć z najróżniejszych dziedzin humanistyki, w nawiązaniu do współczesnego języka sztuki. Pobudzają wyobraźnię twórczą, uczą kontaktu z rówieśnikami i samodzielnego myślenia.

Warsztaty towarzyszące ekspozycjom muzealnym:

Ekspozycja: „HISTORIA GARNIZONU DĘBICKIEGO”

1. Kamuflaż

Czemu służy? Jak wykorzystywany jest w wojsku? Czyli o złudzeniach optycznych, i o tym co malarze impresjoniści mają wspólnego z wojskowym kamuflażem.

Zadania dla uczestników:

Zaprojektuj mundur miejski, pozwalający ukryć się żołnierzowi w tkance miasta.
Analiza elementów i kolorystyki terenu otaczającego muzeum i zaprojektowanie munduru, pozwalającego zakamuflować się w parku muzealnym.

2. Symbolika kolorów

Co znaczy kolor w wojsku? Heraldyka i symbolika barw. czemu służy przekładanie kolorów na graficzny znak? Analiza flagi, proporców, barw pułkowych formacji dębickich pod kontem symboliki barw wojskowych.

Kodowanie pejzażu za pomocą graficznych symboli barw.
Stwórz własny graficzny kod uwzględniając już istniejącą symbolikę np. rozbudowując paletę kolorystyczną o nowe barwy (dopełniające). Jak można by zakodować inne kolory za pomocą graficznego znaku
Jak powstaje kolor? co to znaczy ze kolory są ciepłe lub zimne, które dostrzegamy najszybciej, jakie znaczenia kulturowe mogą się z nimi wiązać? Co te same kolory znaczą w różnych kulturach?
Analiza stroju kolegów pod kątem komunikowania jakiś informacji. ( np. o charakterze danej osoby)

Warsztaty związane z tą ekspozycją rozpoczynają się 1 kwietnia 2009 roku i będą stałe.

Ekspozycja: „DZIADEK I WNUK”  [Robert Berger i Krzysztof Penderecki]

Czy muzyka opisuje świat? Czy muzyka coś przedstawia? Jak możemy wyobrazić sobie muzykę- tworzymy własny zapis partytury, na podstawie wysłuchanego utworu K.Pendereckiego

Co to jest sonoryzm ? Poszukiwania dźwięków w otoczeniu. Jak inaczej zapisać dźwięk? Tworzymy graficzne zamienniki nut.

Czy dźwięk ma kolor? Synestezja sztuk i próby tworzenia teorii na temat przekładania dźwięków na barwy. Przykłady malarstwa W.Kandinskiego i partytury K.Pendereckiego

To zajęcia, które przybliżą dzieciom świat muzyki – najbardziej nieuchwytnej i ulotnej ze wszystkich sztuk. Proponujemy niekonwencjonalną formułę oswajania uczniów z muzyką Krzysztofa Pendereckiego.

Warsztaty związane z tą ekspozycją rozpoczynają się 1 kwietnia 2009 roku i będą trwały tylko do 10 czerwca 2009 r.

Warsztaty muzealne to propozycja skierowana dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Czas jednego warsztatu ok.: 2.5h (w zależności od tematu i grupy uczestników)

Zajęcia odbywają od wtorku do piątku po uprzedniej rezerwacji.

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

REZERWACJA:

Tel.014 683 74 28

Zajęcia prowadzi artysta plastyk Anna Pasek

Cena warsztatów: 4 zł od uczestnika  (opłata obejmuje koszty materiałów dydaktycznych, pomocy plastycznych, biletów i oprowadzania).