Vi noc muzeów w Dębicy- 18.05.2013

         Jubileusz dziesięciolecia powstania Muzeum Regionalnego w Dębicy zbiegł się z szóstą edycją Nocy Muzeów obchodzoną w naszym mieście.Czas płynie szybko i zanim się spostrzegliśmy naszej Placówce "stuknęło" dziesięć lat. W tym czasie muzeum rozrosło się do trzech budynków w których znajdują się: ekspozycje stałe i czasowe, archiwum, magazyn, biblioteka, warsztat konserwatorski oraz pomieszczenia biurowe. Duża część naszych zbiorów związana z okresem II wojny światowej znajduje się w Ekspozycji Historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie, która powstała z wydatną pomocą naszego muzeum.

          18 maja w budynku głównym została otwarta wystawa czasowa "Z biegiem Wisłoki", która uświetniła nasz Jubileusz. Jednocześnie Muzeum Regionalne wraz z Starostwem Powiatowym w Dębicy oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dębickiej wydało szósty tom z serii Biblioteka Dębickich Gryfów autorstwa pana Edwarda Wodzienia, a zatytułowany: "Dębica - nasze szkolnictwo do końca XX wieku". Ta potężna, licząca ponad 650 stron oraz ponad 3700 nazwisk w indeksie monografia jest najkompletniejszą historią wszystkich szkół na terenie miasta Dębicy - od czasów szkółki parafialnej w XV wieku, aż do szkół wszystkich trzech stopni nauczania w 2000 roku. Spotkanie autorskie z panem Wodzieniem było okazją do uzyskania pamiątkowego wpisu.

          W VI Noc Muzeów każdy zwiedzający miał możliwość znaleźć coś interesującego dla siebie. Oprócz zwiedzania nowej i starych wystaw były warsztaty ceramiczne, wikliniarskie, tkackie i biżuterii rękodzielniczej. Smakowite wyroby kuchni regionalnej prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej i Stobiernej, zaś pobyt na świeżym powietrzu umilały zwiedzającym dźwięki znakomitej kapeli "Jodłowianie". Każdy mógł sprawdzić swoje zdolności snajperskie na strzelnicy urządzonej przez Stowarzyszenie Saperów Dębickich. Szczególnym wzięciem cieszył się sprzęt wojskowy, który w tym dniu był udostępniony dla licznie zebranych dzieci.  Pomocną dłonią służyli wolontariusze z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej oraz dębiccy Strzelcy z OSW JS 2051, którym bardzo serdecznie dziękujemy za okazane serce.

        Podczas oficjalnego otwarcia wernisażu spośród licznych gości głos zabrali: pan Edward Brzostowski  - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan Paweł Wolicki - burmistrz miasta Dębicy, pani Agnieszka Żurek - dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica i pani Elżbieta Kęsik - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, którzy złożyli gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia oraz życzenia dalszej owocnej pracy na niwie budowania historii, sztuki oraz kultury Ziemi Dębickiej. Ze strony Muzeum Regionalnego spotkanie prowadzili panowie : Jacek Dymitrowski i Janusz Ożóg - obecny i były dyrektor placówki oraz pan Tomasz Czapla -obecny kustosz muzeum.

       Przez czas trwania Nocy Muzeów były rozprowadzane darmowe bilety, które uprawniały do skorzystania z darmowych posiłków regionalnej kuchni. Po podliczeniu ukazało się, że łącznie przez teren muzeum w czasie od godziny 17 do północy przewinęło się prawie tysiąc osób, nie tylko z terenu Dębicy, ale także z sąsiednich gmin i miast, ze szczególnym natężeniem po godzinie 20. Wszystkim, którzy skorzystali z naszej oferty serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku na nowe atrakcje.