Uroczystości na Górze Śmierci

25 kwietnia 2013 roku po raz pięćdziesiąty mieszkańcy Ziemi Dębickiej spotkali się na Górze Śmierci w Paszczynie, miejscu kremacji ofiar niemieckich obozów pracy w Pustkowie. Podczas uroczystości przed Mszą św. głos zabrał dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy Jacek Dymitrowski, który w krótkim wystąpieniu zaznaczył zarówno potrzebę pamięci o ofiarach, jak i znaczenie wychowania młodzieży w duchu patriotycznym i współpracy między narodami, zarówno ze strony ofiar, jak i oprawców. Po apelu pamięci wiązankę kwiatów pod pomnikiem ofiar obozów w imieniu Muzeum Regionalnego złożyli: Elżbieta Broniec i Jacek Dymitrowski.