Share →

11 listopada 2009 r. w Muzeum Regionalnym miało miejsce uroczyste poświęcenie kopii sztandarów jednostek kawaleryjskich, które w okresie międzywojennym stacjonowały Dębicy: 9 Pułku Ułanów Małopolskich, 20 pułku Ułanów im. Jana III Sobieskiego oraz 5 Pułku Strzelców Konnych.

Sztandary zostały odtworzone na podstawie zachowanych zdjęć archiwalnych oraz materiałów przekazanych przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz dzięki pomocy dr A. Przybyszewskiego. Za współpracę Muzeum pragnie podziękować też: Muzeum im. Władysława Sikorskiego w Londynie oraz Instytutowi im. J.Piłsudskiego w Londynie. Poświęcenia dokonał kapelan saperów, ksiądz Józef Wątroba. Sztandary, stanowiące niezwykle wartościowe dopełnienie historii tych formacji wojskowych, oglądać można na stałej wystawie: „Historia garnizonu dębickiego”.

Podczas uroczystości zostały przyznane kolejne dyplomy Honorowego Darczyńcy Muzeum Regionalnego. Do grona szczególnie zasłużonych dołączyli: Pan Marian Gajos oraz Pan Stanisław Marnik, których pomoc i przekazane eksponaty wzbogaciły kolekcję muzealną oraz bibliotekę działającą przy Muzeum.