Share →

Najnowsza pozycja wydawnicza z serii Biblioteka Dębickich Gryfów to „Służebniczki Dębickie w diecezji tarnowskiej w latach 1891-1989” autorstwa s. dr Agnieszki Skrzypek SBDNP. Prezentacja książki nastąpi 13 października w Urzędzie Miejskim między sesją popularno-naukową a wernisażem.