Sławomir Micek "portrety"

11.09 2009 r. została otwarta wystawa artysty rzeźbiarza Sławomira Micka pochodzącego z Pustkowa k/ Dębicy, a obecnie związanego ze środowiskiem kieleckim.

Na wystawie zobaczyć można kilkanaście poetyckich studiów portretów. Wśród nich znajdują się takie postaci jak: Andy Warhol, Jimi Hendrix, Czesław Niemen, Tamara Łempicka, Tadeusz Kantor, Pablo Picasso, Marek Grechuta, czy papież Jan Paweł II. Na co dzień krąg zainteresowań artysty jest bardzo szeroki. Tak w warsztacie jak i tematyce - od studium głowy, poprzez akt, małe formy rzeźbiarskie, kompozycje grupowe, rzeźbę plenerową, aż do realizacji pomnikowych. Nie bez znaczenia jest, że bogactwu tematów nie ustępuje różnorodność materiałów: artysta pracuje w metalach, kamieniu, drewnie, żywicach, często łącząc różne materie ze sobą. Prezentowana wystawa przybliża zainteresowania oscylujące wokół bryły głowy ludzkiej, niejednokrotnie wymodelowanej za pośrednictwem bardzo wyrafinowanej gry czystych płaszczyzn lub migoczącej struktury organicznej materii. Siła ekspresji jest przeważnie kształtowana w zależności od cech psychologicznych postaci.

Wystawę można odczytać też jako przywołanie pewnego procesu: od anonimowości do ujawnienia konkretnej osobowości, od kanonu, do indywidualnej ekspresji, do czego nawiązuje też prezentowany cykl: Sarkofagi.

Na wystawie zobaczyć możemy krótki film o artyście oraz cykl zdjęć z jego pracowni .

Towarzyszy jej też bogato ilustrowany katalog z pracami twórcy, wywiadem, oraz tekstami dotyczącymi jego twórczości artystycznej.

Wystawę można oglądać w Muzeum Regionalnym przez kilka najbliższych miesięcy. Towarzyszyć będą jej warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące rozwoju tematu portretu w sztuce oraz zajęcia plastyczne: "Firma portretowa".