Share →

           31 marca 2017 roku miał miejsce uroczysty finisaż wystawy „Na fundamentach wiary” odbywającej się pod honorowym patronatem JE księdza Andrzeja Jeża – biskupa tarnowskiego. Pierwszą częścią finisażu była sesja popularnonaukowa, która miała miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy. Sesję prowadziła pani Sylwia Gwóźdź, pracownica Wydziału Promocji UM. Zebranych gości powitał pan Mariusz Szewczyk – burmistrz Dębicy. Prelegentami kolejno byli: pani dr Marzena Baum-Gruszowska (kustosz Muzeum Regionalnego w Pilźnie) „Kościół farny pw. Świętego Jana Chrzciciela w Pilźnie – rys historyczno-architektoniczny”; pan Jacek Dymitrowski (dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy)  „Ksiądz Błażej Kotfis – wychowawca dębickiej młodzieży”; pani dr Grażyna Woźny (kustosz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach)  „Parafia w Lubzinie 1277-1918”; pan Tomasz Czapla (kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy)  „Najstarsze zabytki piśmiennictwa biblijnego na wystawie w Muzeum Regionalnym w Dębicy”. Po sesji zebrani udali się do Muzeum Regionalnego w Dębicy na uroczyste zamknięcie wystawy.