Share →

Przeprowadzono kolejną już konserwację i renowację eksponatów stanowiących część wystawy zewnętrznej.

Odrestaurowane zostały:

Zestaw transportowy na samochodzie ZIŁ 157 wraz z naczepą PR-11,
Radziecka rakieta ćwiczebna,
Kuchnia polowa wz. 200,
Moździerz wz. 1938 kal. 120mm,
CK wózek amunicyjny.

Prace przeprowadzili pracownicy muzeum.