Share →

Dębiczanie rozsiani po całym świecie nie zapominają o ziemi swoich przodków. Wielu z nich przekazuje rodzinne pamiątki do Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Ostatnio pani Halina Misterka, archiwistka pracująca w Polish Museum of America w Chicago przywiozła unikatowe plany młyna wodnego w Brzezinach pochodzące z początków XX wieku, a darowane przez pana Teodora Świgonia. Potwierdzenie darowizny znalazło się na 17 stronie październikowego numeru „Polish Museum of America Newsletter”. Za tę i wiele innych darowizn dotyczących dziejów naszej Małej Ojczyzny, Muzeum Regionalne w Dębicy składa serdeczne podziękowania.

art-big-1