Początki Dębickiego harcerstwa

"Początki dębickiego harcerstwa" to tytuł kolejnej wystawy, która została wyeksponowana w holu Dębickiej Galerii Handlowej.

1

Ekspozycja poprzez ciekawe przedwojenne zdjęcia skautów i harcerzy ( w większości pochodzących z prywatnych zbiorów, w kilku przypadkach autorstwa Stefanii Gurdowej, będącej właścicielką zakładu fotograficznego w przedwojennej Dębicy) ukazuje historię harcerstwa, które zrodziło się na naszym terenie w 1911 roku. W tym roku ruch ten uroczyście w Polsce obchodzi 100 - lecie swojego istnienia.

2

Wystawa jest fragmentem całości wystawy zorganizowanej w Muzeum noszącej tytuł "Z dziejów dębickiego skautingu i harcerstwa", którą można było oglądać w kwietniu i maju br. Wystawę można oglądać do 18 .08, br.