Share →

                 25 września w Muzeum Regionalnym została otworzona wystawa czasowa „Huzarzy z Nyiregyhazy na ziemiach polskich podczas I wojny światowej”. Wystawa jest autorstwa Josa Andras Muzeum w Nyiregyhazie i została opracowana w celu ukazania wkładu węgierskich honwedów w zmaganiach wojennych na ziemiach dawnej Galicji, ze szczególnym uwzględnieniem 5 pułku huzarów – honwedów z Nyiregyhazy w latach 1914 – 1916. Okazją do tego jest obecna setna rocznica operacji gorlickiej. Wystawa jest trzecią częścią tryptyku nawiązującego do bitwy gorlickiej 1915 roku, a prezentowanego obecnie w dębickim muzeum (pozostałe części to: BITWA  GORLICKA  NA  ZIEMI  DĘBICKIEJ – MAJ 1915 R. oraz NIE  WSZYSTEK   UMRĘ  … –  CMENTARZE  WOJENNE  ZACHODNIEJ   GALICJI ).
Gośćmi honorowymi wernisażu była delegacja węgierskiego miasta Ujszasz z burmistrzem miasta, panem Peterem Molnarem oraz wiceburmistrzem panią Erżiką Kalone na czele.
Wystawa jest prezentowana dzięki uprzejmości i przy współpracy Muzeum Okręgowego w Rzeszowie  i  będzie  trwała do 20 października 2015 r.