Otwarcie wystawy czasowej - "zapomniany latoszyn"

18-05 do 30-09 2012

Licznie zebrana publiczność oklaskami nagrodziła pana Piotra Witalisa - stażystę Muzeum Regionalnego, a zarazem pomysłodawcę i autora wystawy czasowej "Zapomniany Latoszyn".

Fot. Piotr Witalis - autor wystawy "Zapomniany Latoszyn", opowiada o przygotowaniach do ekspozycji.

Fot. Piotr Witalis - autor wystawy "Zapomniany Latoszyn", opowiada o przygotowaniach do ekspozycji.

Podczas swej kilkumiesięcznej pracy zebrał i opracował materiały dotyczące zarówno dziejów wsi Latoszyn, że szczególnym uwzględnieniem okresu końca XIX i początków XX wieku, jak i przede wszystkim burzliwych losów latoszyńskiego zdroju. Oprócz materiałów sensu stricte historycznego na wystawie możemy także spotkać się z materiałami geologicznymi nawiązującymi do powstania źródeł wody mineralnej w Latoszynie.

Fot. Prehistoryczny rysunek - warsztaty dla najmłodszych.

Fot. Prehistoryczny rysunek - warsztaty dla najmłodszych.

Poza wernisażem podczas V Nocy Muzeum mieszkańcy naszego miasta i okolic mogli bezpłatnie zwiedzić wszystkie wystawy, zaś najmłodsi zająć się warsztatami, na których mogli się nauczyć sposobów techniki powstawania prehistorycznych malowideł naskalnych, czy też sposobów pilotażu maszyn wojskowych, zarówno powietrznych, jak i naziemnych.

Na strudzonych czekała znakomita grochówka oraz prawdziwy chleb z domowym smalczykiem, jak również wyborne ciasta. Specjały te zostały przygotowane na ten wieczór przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dzwonowej.